Jak napisać skargę do europejskiego trybunału praw człowieka

Aby skierować swoją skargę do Europejskiego trybunału praw człowieka, należy zapoznać się z wymaganiami do napisania tego obrotu na oficjalnej stronie internetowej organizacji, wypełnić formularz ustalonego wzorca i dołączyć do niego dokumenty, świadczące o naruszeniu swoich praw.

Jak napisać skargę do europejskiego trybunału praw człowieka

Instrukcja

1
Odwiedź oficjalną stronę Europejskiego Trybunału praw człowieka. Wybierz język – angielski lub francuski.
2
Należy zwrócić uwagę na pionowe menu w lewej górnej części strony. Znajdź w nim przedostatnią pozycję Applicants, po najechaniu na niego pojawi się menu, w nim wybierz drugą opcję Apply to the Court. W kolejnym podmenu znajdź przedostatnią opcję Application pack.
3
Przejrzyj informacje dla tych, którzy chcą zwrócić się do Europejskiego trybunału praw człowieka. Na liście krajów znajdź napis Polish, kliknij na nią. Dokument opublikowany w formacie pdf. W nim przedstawiona jest „Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”, protokoły do niej i formularz skargi. Wszystkie informacje przedstawione w języku rosyjskim.
4
Wypełnij formularz skargi. Wprowadź informacje o sobie, miejscu zamieszkania i o tym, w stosunku do państwa skierowana jest skarga. Jeżeli działasz przez pełnomocnika, należy dołączyć do formularza pełnomocnictwo z podpisami obu stron. Do prezentacji faktów i naruszeń praw użyj poszczególne strony ponumerowane iii i iv. Koniecznie wymień inne instancje międzynarodowe, gdzie zwracali się z prośbą o rozważenie twoja sprawa.
5
Proszę wymienić w punkcie 21 formularza wszystkie dokumenty mające związek z skardze. Należy pamiętać, że podczas wysyłania wiadomości do Europejskiego Trybunału jesteś zobowiązany dołączyć kopie tych dokumentów, po rozpatrzeniu sprawy nie zostaną ci zwrócone.
6
Wyślij skargę i wszystkie niezbędne dokumenty na adres:European Court of Human Rights Council of Europe 67075 Strasbourg CedexFrance.
7
Skorzystaj z formularza elektronicznego składania skarg do Europejskiego trybunału praw człowieka. Należy pamiętać, że w tym przypadku trzeba mieć kopie wszystkich wymaganych dokumentów w formie elektronicznej. Forma złożenia odwołania znajduje się w podmenu Apply to the Court w ostatniej linijce Application form online.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.