Jak napisać list do dyrektora

Praktycznie wszystkie sprawy, które wymagają podejmowania decyzji w ramach działalności przedsiębiorstwa, adresowane są do pierwszego przełożonego. Ich wygląd jest regulowana ogólnymi zasadami prowadzenia dokumentacji. List do dyrektora odnosi się to do takich dokumentów, ale ma pewne cechy, które należy wziąć pod uwagę przy jego sporządzaniu.

Jak napisać list do dyrektora

Instrukcja

1
Na początek określ rodzaj listu służbowego, od którego będzie zależeć wygląd. To może być informacyjne, list-prośbę lub niepowodzenie, przypomnienie, potwierdzenie lub umowne list. W każdym razie zacznij go sporządzanie z prawego górnego rogu arkusza, który tradycyjnie przeznacza się pod umieszczenie danych odbiorcy i nadawcy.
2
Napisz tu nazwa firmy, stanowisko, imię i NAZWISKO kierownika w дательном przypadek. Raz pod nim wprowadź swoje dane w tym samym formacie. Ale tu można dodać nazwę jednostki organizacyjnej, w której pracujesz, współrzędne dla związku. Umieszczony tutaj telefon lub e-mail mogą przyspieszyć uzyskanie odpowiedzi na twoje zapytanie. W tej części można również określić krótko tematu listu, istotą sprawy, na przykład, „o naruszeniu terminów” lub dr..
3
Nazwa dokumentu podczas składania listów biznesowych nie piszą, a raz zaczyna się od zwrócenia się do przełożonego po imieniu i imieniu ojca, najczęściej po słowa „Szanowny”. Następnie umieść tekst wiadomości e-mail, który logiczne, że najlepiej będzie zacząć od opisu okoliczności, заставивших napisać ten apel. Następnie określ istotę sprawy możliwie krótko, unikając zbędnych szczegółów. Tylko fakty i liczby. Ściśle trzymać się stylu biznesowych prezentacji.
4
W końcowej części podsumuj swoją prośbę, sugestię lub przypomnienie. Proszę podać terminy, w których można będzie się spodziewać decyzji w tej sprawie i sposoby informowania o nich. Podpisz list u kierownika instytucji (jednostki, działu itp.). Spisania w nawiasach podpis, podając imię i nazwisko oraz inicjały osoby upoważnionej do podpisania dokumentu twarzy, a także jego stanowisko.
Porada
Nie zapomnij zarejestrować list od sekretarza przedsiębiorstwa jako dokumentu wyjściowego, jeśli list jest adresowany do kierownika innej organizacji. I jako przychodzącego, jeśli dyrektor własnej firmy.

logo
Kategoria:
Etyka w biznesie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.