Jak anulowania VAT

Сторнирование VAT wymagane w przypadku wprowadzenia w podstawowe dokumenty poprawek po rejestracji wadliwego dokumentu w księdze zakupów. Jeżeli błąd został wykryty wcześniej, anulowania VAT nie trzeba.

Jak anulowania VAT

Instrukcja

1
W przypadku wykrycia błędu w wystawionym fakturze, poproś dostawcę towarów lub usług nie poprawiać go, a wymienić na dokument, w którym zostaną wszystkie dane są poprawne. Powinny być w nim zapisane numer i data. Jeśli to jest niemożliwe do wykonania, to wszystkie poprawki opieczętowane organizacji i podpisem kierownika. Na dokumencie umieścić data poprawek i biegnie do kupującego.
2
Po otrzymaniu wadliwego dokumentu do jego rejestracji, kupujący akceptuje poprawki, zapisuje poprawne dane w książce zakupów i podejmuje VAT do odliczenia.
3
Przy odbiorze naprawionego faktury po rejestracji, trzeba postępować inaczej. Na początek uchyla zapis w księdze zakupów. Aby to zrobić, należy wykupić dodatkowy arkusz w skoroszycie. Do połowy 2008 r. skorygowany fakturę rejestrowali w książce zakupów na tę datę, w której w dokumencie dokonano poprawki. Teraz, zgodnie z Decyzją Prezydium Najwyższego sądu arbitrażowego federacji ROSYJSKIEJ z dnia 3 czerwca 2008 r. N 615/08, skorygowany fakturę wnoszą na dodatkowy arkusz tą datą, gdy dokument został wystawiony, a nie poprawiono.
4
Jeśli prowadzisz książkę zakupów w formie elektronicznej, to popraw go z mocą wsteczną. W takim przypadku dodatkowy arkusz nie jest wystawiany.
5
Wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego skorygowanej deklaracji dla podatku od wartości dodanej. Przy czym okres, za który będziesz zdawać ten dokument powinien być ten, w którym podatek VAT został wprowadzony do odliczenia.
6
Przykład. W sierpniu 2009 roku SP. z o. o. „Chmura” отгрузило SP. z o. o. „Słońce” towar na kwotę 11800 zł, w tym VAT 1800 rubli. Przy sporządzaniu faktury księgowy dostawcy popełnił błąd i zamiast żądanej kwoty postawił 1180, w tym VAT 180 zł. Księgowy SP. z o. o. „Słońce” według głównego dokumentu dokonał wpisu w księdze zakupów za III kwartał: D-t 19 Do-t 60 – 180 pln rozważa VAT na zakupiony towarów; D-t 68 Do-t 19 – VAT przyjęty do odliczenia.
7
Błąd został wykryty dopiero w grudniu, księgowy SP. z o. o. „Słońce” musi anulowania VAT w książce zakupów za III kwartał na dodatkowym arkuszu i napisać następujące księgowania: 1) E-t 41 Do-t 60 – 1000 rubli na czerwono: сторнирована błędna wartość towarów; 2) E-t 19 Do-t 60 – 180 rubli na czerwono: сторнирован VAT w дефектному faktury;3) E-t 68 Do-t 19 -180 rubli na czerwono: сторнирован VAT, przyjęty do odliczenia w дефектному faktury.
8
Księgowy SP. z o. o. „Słońce” powinien złożyć w urzędzie skarbowym nowej deklaracji VAT za III kwartał.
logo
Kategoria:
Podatki

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.