Jak anulować instalację systemu

Anulowanie instalacji systemu operacyjnego Windows w wersji XP, instalowanej na poprzedniej wersji, mogą być wykonywane przez użytkownika w każdej chwili, aż do zakończenia procesu. Aby to zrobić należy skorzystać z przycisku „Anuluj”, dostępnej w każdym oknie dialogowym instalatora. Przy tym system zostanie zwrócona do poprzedniej wersji.

Jak anulować instalację systemu

Instrukcja

1
Należy pamiętać, że powrót do poprzedniej wersji systemu operacyjnego, jest możliwy tylko w przypadku wykonywania instalacji aktualizacji systemu. Jeżeli wykonano nowa instalacja, powrót do poprzedniej wersji nie jest możliwa. Warunkiem powrotu do poprzedniej wersji SYSTEMU jest posiadanie wystarczającej ilości wolnego miejsca do przechowywania usuniętych plików. Należy również wziąć pod uwagę to, że tylko aplikacje zainstalowane przed wykonaniem aktualizacji, mogą być przechowywane przez system.
2
Zacznij ponownie uruchomić komputer i użyj przycisku funkcyjnego F8, aby wejść w tryb awaryjny. Zaloguj się do komputera przy użyciu wbudowanego konta administratora i wywołać główne menu systemowe, klikając przycisk „Start”.
3
Przejdź do opcji „Panel sterowania” i rozwiń link „Dodaj lub usuń programy”. Znajdź w katalogu wiersz „Usuwanie systemu Windows XP” i rozwiń element został znaleziony podwójnym kliknięciem myszy.
4
Należy pamiętać, że brak możliwości wyświetlania elementu „Usuwanie systemu Windows XP” oznacza konieczność ponownej instalacji oryginalnej wersji SYSTEMU w trybie ręcznym. Skorzystaj z możliwości tworzenia archiwum wszystkich ważnych informacji przechowywanych na komputerze, przed wykonaniem tej operacji.
5
Potwierdź wybór odpowiedniego działania w otwartym oknie monitu systemu, klikając przycisk „Tak” i poczekaj na zakończenie procesu automatycznego usuwania systemu operacyjnego. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w trybie automatycznym z wykorzystaniem oryginalnej wersji systemu Windows XP.
6
Usuń aktualizację OS ręcznie, pod warunkiem dostępności specjalnego folderu anulować instalację. Ta procedura ma zastosowanie tylko do aktualizacji, wykonanych z wersji systemu Windows Millennium Edition i Windows 98.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.