Jak znaleźć absolutną i względną niepewność

Przy pomiarze któreś wartości zawsze istnieją pewne odchylenie od prawdziwego znaczenia, ponieważ żadne urządzenie nie może dać oczekiwane rezultaty. W celu określenia ewentualnych odchyleń danych uzyskanych od dokładnej wartości, używają pojęcia względnej i bezwzględnej błędu.

Jak znaleźć absolutną i względną niepewność

Trzeba

  • – wyniki pomiarów;
  • – kalkulator.

Instrukcja

1
W pierwszej kolejności, należy wykonać kilka pomiarów przyrządem tej samej wielkości, aby móc obliczyć wartość rzeczywista. Im więcej będzie przeprowadzone pomiary, tym dokładniejszy będzie wynik. Na przykład, pokroić jabłko na wadze elektronicznej. Załóżmy, że otrzymałeś wyniki 0,106, 0,111, 0,098 kg.
2
Teraz oblicz wartość rzeczywista wielkości (ważny, ponieważ prawdziwa znaleźć nie można). Do tego złożyć uzyskane wyniki i podzielić je na liczbę pomiarów, czyli znajdź średnią arytmetyczną. W przykładzie wartość rzeczywista jest równa (0,106+0,111+0,098)/3=0,105.
3
Do obliczenia bezwzględnej błędu pierwszego pomiaru odjąć od wyniku wartość rzeczywista: 0,106-0,105=0,001. W ten sam sposób obliczyć bezwzględne błędy pozostałych pomiarów. Należy zwrócić uwagę, niezależnie od tego, czy uda wynik z minusem lub plusem, znak błędu jest zawsze dodatni (czyli bierzesz moduł wartości).
4
Aby uzyskać względną dokładność pierwszego pomiaru, podziel absolutną dokładność na rzeczywistą wartość: 0,001/0,105=0,0095. Należy zwrócić uwagę, zazwyczaj względna niepewność jest mierzona w procentach, więc pomnożyć liczbę przez 100%: 0,0095х100%=0,95%. W ten sam sposób traktować względne błędy innych pomiarów.
5
Jeśli prawdziwe znaczenie już wiadomo, raz dostać się do obliczenia błędów, z wyłączeniem wyszukiwanie średnie arytmetyczne wyników pomiarów. Raz odjąć z prawdziwego znaczenia wynik, przy tym znajdziesz absolutną dokładność.
6
Następnie dzieli absolutną dokładność na prawdziwe znaczenie i pomnóż na 100% to będzie względna niepewność. Na przykład, liczba uczniów 197, ale jego округлили do 200. W takim przypadku, oblicz błąd zaokrągleń: 197-200=3, względna dokładność: 3/197х100%=1,5%.
logo
Article Categories:
Nauki przyrodnicze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *