Jak zbudować wektor

Oprócz skalarnych wielkości (długość, powierzchnia, objętość, czas, masa, itp.), pełna charakterystyka których ogranicza się do wartości liczbowych, w fizyce istnieją wektor wartości, pełny opis, których nie ogranicza się cyfrą. Siła, prędkość, przyspieszenie i inne pojęcia mają nie tylko rozmiar, ale i kierunek. I scharakteryzować ich ilustracji cięcia lub wektor.

Jak zbudować wektor

Trzeba

  • Arkusz papieru, ołówek, linijka.

Instrukcja

1
Przypomnijcie sobie, co to jest wektor – jest to odcinek, który ma określoną kierunek. Jego początek i koniec mają stałą pozycję, a kierunek zależy od punktu początkowego wektora do ostatecznego.
2
Podajcie wektor dwoma literami, na przykład OA, nad którymi umieścić strzałkę, z ostrzem skierowanym w prawą stronę. Pierwsza litera oznaczenia – jest początkiem wektora, a drugi jego koniec. Istotne cechy wektora uważane za jego początek, kierunek i długość. Jeśli nie znasz przynajmniej jeden z nich, wektor staje się niepewna, i zbudować go nie jest możliwe.
3
Nie zapominaj także, że początek wektora lub jego punkt aplikacji, zwykle ważne przy rozważaniu problemów fizycznych. W celu rozwiązania problemów matematycznych ona nie jest tak ważna. Takie wektory nazywa się wolnymi. Od związanych charakteryzują się możliwością przenoszenia bez utraty matematycznego sensu. Przy tym punkty początkowe wektorów łączą, zachowując kierunek i długość. Dla wolnych wektorów wygodny punkt aplikacji – początek osi współrzędnych.
4
Służy do tworzenia wektora prostokątny układ współrzędnych z osiami OX i OY. Rzut wektora na te osie są nazywane jego współrzędnymi. Są one rejestrowane (x, u). Odpowiednio i sam wektor OA = (x, y), przy czym jego początek zbiega się z początkiem osi współrzędnych. Współrzędne w pełni scharakteryzować dowolny wektor swobodny. W nim można nie tylko zbudować ten wektor, ale i określić jego długości.
5
Określ współrzędne wektora. Narysuj oś współrzędnych i zbuduj zadanych wektor.
6
Do tego na osi x odkładamy wartość x, a na osi y – wartość u. Za pomocą linijki przesuń palcem przez te punkty cienkie linie równoległe do osi współrzędnych. Znajdź ich przecięcie. Ten punkt – koniec wektora.
7
Połącz początek (znajduje się ono w centrum osi współrzędnych) i koniec wektora za pomocą linijki i ołówka. Podajcie wektor strzałka, która jest rysowana w końcu i określa jego kierunek.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.