Jak zapisać plik rejestru

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w rejestrze, należy najpierw zapisać edytowany parametr lub cały rejestr. Ten środek ostrożności pozwoli przywrócić pierwotny stan rejestru w przypadku, gdy wprowadzone zmiany wpłyną negatywnie na działanie układu.

Jak zapisać plik rejestru

Trzeba

  • – komputer z zainstalowanym Windows XP, Vista lub Seven.

Instrukcja

1
Najbardziej wygodnym sposobem zapisywania plików rejestru jest tworzenie ich kopii za pomocą edytora rejestru. Otwórz edytor rejestru poleceniem regedit, wpisaną w kształt „Uruchom” z menu „Start”. W otwartym oknie edytora przejdź do „Mój komputer” lub dowolny klucz, klucz lub klucz – w zależności od tego, co chcesz zachować cały rejestr, jej części lub jakiś osobny parametr.
2
W menu „Plik” wybierz opcję „Eksportuj”. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę pliku (najlepiej, żeby to się zgadzało z nazwy zapisywanego parametru), wybierz folder, aby zapisać i kliknij „Zapisz”. Plik rejestru zostanie zapisany z rozszerzeniem reg.
3
Jeśli chcesz przywrócić stan rejestru, kliknij na tym pliku dwa razy lewym klawiszem myszy i potwierdź swoją decyzję, klikając Ok. Przywracanie zapisanego pliku może i z edytora rejestru. W takim przypadku w menu „Plik” wybierz opcję „Importuj” w oknie dialogowym wskaż lokalizację i nazwę przywracanego pliku i wybierz opcję „Otwórz”.
4
Utwórz kopię zapasową rejestru i za pomocą wbudowanego narzędzia kopia Zapasowa i przywracanie”. Aby to zrobić przejdź na adres: menu „Start” – „Panel sterowania” – „kopia Zapasowa i przywracanie”. W otwartym oknie programu w sekcji „Harmonogram” wybierz „Zmień ustawienia”. Określ miejsce przechowywania plików archiwalnych i naciśnij klawisz „Dalej”. Z dwóch wariantów zachowania, które zaoferuje narzędzie – „Dostarczyć wybór systemu Windows” lub „Zapewnić wybór mi” – można wybrać dowolny wariant.
5
W pierwszym przypadku narzędzie wraz z plikami danych (bibliotek, folderów Windows i użytkowników) zapisze i obraz systemu, co zakłada i zapisywanie ustawień rejestru. Po wybraniu opcji „Zapewnić wybór mi” możesz wybrać dowolny plik, partycję lub dysk i dodać do nich obraz systemu. Można nie wybierać nic, oprócz obrazu systemu, w tym przypadku będzie zapisany tylko on. Potwierdź swoją decyzję, klikając przycisk „Zapisz ustawienia i wyjdź”. Teraz, aby zapisać obraz systemu, należy w głównym oknie kopia Zapasowa i przywracanie” wybrać polecenie „Archiwizuj”.
6
Zapisz rejestr można za pomocą wielu programów do pracy z rejestrem. Większość z nich automatycznie tworzy kopię rejestru przy każdej zmianie i zapewnia możliwość w każdej chwili przywrócić zapisany stan.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.