Jak zacząć pisać pracę magisterską

Praca – kwalifikacyjne badanie naukowe, wymaga teoretycznej i praktycznej opracowania przez autora zadania. Przygotowanie pracy magisterskiej zakłada i podnoszenie kwalifikacji specjalisty, odbieranie po udanej obronie stopień doktora lub doktora habilitowanego. Jakość rezultatu ochrony zależy w dużej mierze od początku pracy nad tematem, od psychologicznej gotowości autora stać się naukowcem.

Jak zacząć pisać pracę magisterską

Trzeba

  • – baza badań;
  • – odzwierciedlają praktykę pracy w 1-2 artykułach.

Instrukcja

1
Wyobraź sobie i ocenić swój pomysł napisania pracy magisterskiej jak już zrealizowany projekt. Co to dla ciebie: marzenie uzyskać dyplom za wszelką cenę lub wcielenie nasze pomysły, które od dawna wykluły i teraz gotowi zrealizować jej w działalności i opisać wyniki badań? Mianowicie przy drugim wariancie mają szansę pracować nad tematem badania aktywnie i zdecydowany.
2
Należy zwrócić się o poradę do specjalisty, który pomoże określić typ myślenia, skłonność do teoretycznych refleksji lub do eksperymentalnych badań, stopień znajomości metod badania. To pomoże precyzyjnie określić kierunki badań i kształt odbicia badanego materiału.
3
Podejmij decyzję na temat wyboru tematu pracy magisterskiej. Ona może być wąska, konkretnej i odzwierciedlać specyfikę swojej praktycznej działalności, a może obejmować szeroki obszar wiedzy naukowej. Zdaniem F. A. Kuzynka, tematy doktorskich zawsze szerszy prac magisterskich, sformułowanie ich w ten zwykle zawiera 5-8 słów; sformułowanie tematów prac magisterskich składa się z 10-15 słów, ponieważ ma wyjaśnienie w postaci nagłówka i podaje się w nawiasach (na materiale…, na przykładzie…).
4
Wyobraź wybrany temat na dyskusję zespołowi katedry, na której w przyszłości planowane jest obrona pracy magisterskiej. Grupa naukowców docenić oryginalność i specyfikę twojej przyszłej pracy. Być może to właśnie na tym etapie przygotowania pracy doktorskiej wyznaczy dyrektor naukowy, do którego tematem będzie reprezentować zainteresowania naukowe.
5
Zaufaj swojemu przełożonemu w opracowywaniu planu pracy nad przyszłego doktoratem, ale i wprowadzać korekty w ramy czasowe pracy. Kierownik naukowy – to szanowany naukowiec w dziedzinie badań, dlatego to właśnie on pomoże określić, czy planowana praca profilu диссертационного rady i tej specjalności, w której planowane jest ochrona.
6
Przygotuj się do publikacji 1-2 artykuły odzwierciedlające specyfikę swojej działalności na temacie badań. Materiały mogą nosić czysto praktyczny charakter, ale już wskazywać na problematykę, która wyprowadzi na aktualność tematu, na możliwe sposoby rozwiązania problemu.
7
Napisz podanie na studia doktoranckie (studia doktoranckie), podać wszystkie informacje o publikacjach i naukowym kierowniku, plan pracy nad rozpraw. Po zdaniu egzaminów wstępnych zacząć konkretną pracę na pisanie tekstu pracy magisterskiej.
Należy zwrócić uwagę
W odpowiednim doborze i sformułowania tematu pomoże katalog już chronionych rozpraw na tematy bliskich w treści.

Porada
Idealny przygotowania pracy magisterskiej – to długotrwałe badania, które zaczyna się na pierwszych kursach studiów: coursework, wydechowa praca, praca magisterska, praca na twój stopień kandydata nauk, doktora nauk. W każdej kolejnej pracy może być włączone do 20% tekstu poprzedniego badania. 80 % tekstu stanowią nowości i rozwój tematu.

logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.