Jak wyposażyć magazyn

Magazyny są w różnych typów: otwarte, zamknięte, ангарные, do przechowywania żywności i innych. Należy przy tym pamiętać, że to właśnie zakłada się przechowywać w magazynie. Po tym można przystąpić do jego sprzętu.

Jak wyposażyć magazyn

Instrukcja

1
Zaplanuj organizację magazynu. Należy to zrobić zgodnie z zadaniami, które trzeba będzie wykonać w tym hali produkcyjnej. Przy tworzeniu tego projektu zwróć uwagę na wszystkie czynniki, które mogą mieć znaczenie w przyszłości sprzęcie magazynu (czyli produkcja, która będzie musiała być przechowywane w tym pomieszczeniu, powierzchnia zabudowy magazynu, a także możliwości finansowe).
2
Zastanów się, jakie urządzenia należy zainstalować na magazynie, jakie regały mogą być używane. Przy tym należy wziąć pod uwagę szerokość przejść, dostępność pracy ręcznej lub automatyzacji procesów. Prawie na wszystkich pomieszczeniach magazynowych są używane półki regały uniwersalne, gorny regały, które pozwalają zautomatyzować załadunek i rozładunek wyrobów. Projektując magazyn rur metalowych, to tutaj należy obliczyć rozmieszczenie regałów konsolowych, które mają swoją specyfikę.
3
Należy pamiętać, że przy sprzęcie komercyjnego magazynu bardzo ważne znaczenie będzie mieć dostępność parkingu, wygodne drogi dojazdowe, bo to zwiększy intensywność pracy magazynowej. Z kolei, w przypadku pracy ręcznej należy przestrzegać ograniczenia na wysokość montowanych konstrukcji. Najlepiej w tym przypadku skorzystać regały-gables, to pomoże ci zwiększyć powierzchni produkcyjnej i pozwoli obejść się bez specjalnej kosztownej techniki magazynowej.
4
Wskaż wyposażone strefy kompletacji i sortowania towarów, które będą przechowywane w magazynie. Określić najbardziej odpowiednie strefy do załadunku i rozładunku produktów.
5
Należy zapewnić łatwy dostęp do każdego rodzaju jednostek składowania w magazynie. Do sprzętu należy uwzględnić poszczególne miejsca.
Porada
Sprawdź warunki pomieszczeń, aby podczas sprawdzania санэпидемнадзором nie okazało się „niespodzianek”, jak obecność gryzoni lub pleśni.

logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.