Jak wyłączyć komputer z zegarem

Sposoby wyłączania komputera zależą od systemu operacyjnego, który jest na nim zainstalowany. Wyłączanie KOMPUTERA przez timer – funkcja tworząca dodatkowe udogodnienia dla tych, którzy chcą go wyłączyć po wykonaniu określonych czynności, ale nie może lub nie chce zrobić tego sam. Jest to wygodne, jeśli jakiś program jest w fazie rozruchu, a musisz pilnie wyjść lub kłaść się spać.

Jak wyłączyć komputer z zegarem

Instrukcja

1
Automatyczne wyłączanie przy użyciu systemu operacyjnego. Najlepiej użyć narzędzia wbudowanego w system operacyjny Windows. Plik wykonywalny tego narzędzia znajduje się w folderze System 32 katalogu systemowego. Można go otworzyć za pomocą wiersza poleceń. Klikając na przycisk „Start”, trzeba otworzyć opcję „Uruchom”. W niektórych przypadkach jest to niemożliwe, wtedy trzeba nacisnąć kombinację przycisków: Win+R. Po tym na ekranie komputera pojawi się okno „Uruchom”.

W okno „Uruchom” należy wpisać polecenie shutdown z kluczami -s -t -f. Klucz -s mówi o zakończeniu pracy, t – ustawia czas do wyłączenia (dla klucza „t” trzeba dodatkowo wprowadzić czas w sekundach pozostały do wyznaczonego terminu), f – wskazanie wyłączyć urządzenie w każdym przypadku, nawet jeśli pozostały otwarte programy. W końcu musi się udać zapis w postaci „shutdown -s -t 3600 -f”, jeśli chcesz wyłączyć komputer przez godzinę. Następnie nacisnąć OK. Aby uzyskać pomoc dotyczącą polecenia można wpisać „shutdown /?” bez cudzysłowu w okno „Uruchom”. W tym przypadku pojawi się okno wiersza poleceń z opisem wszystkich kluczy polecenia shutdown.

Po udanej instalacji off-timer na pulpicie pojawi się powiadomienie, że sesja zostanie zakończona przez określony czas. Jeśli masz zainstalowany system Windows 10, wpis będzie na cały ekran, w starszych wersjach (Windows 7 i 8), pojawi się powiadomienie po prawej stronie na dole ekranu. W odpowiednim czasie komputer wyłączy się automatycznie. W celu anulowania polecenia należy wpisać shutdown –a. Operacja wyłączenia w tym przypadku nie jest wykonywana.

2
Harmonogram zadań przyda się, jeśli wyłączenie komputera odbywa się codziennie, w określonych godzinach w tym samym czasie. Taka możliwość istnieje w systemie Windows, począwszy od wersji 7. Na wcześniejszych brakuje. Uruchomić program poprzez wiersz polecenia, naciskając kombinację klawiszy Win+R i wpisując w okno które się pojawi kliknij polecenie polecenie taskschd.msc”. Albo otworzyć ręcznie za pomocą „start” (w Windows10 prawym przyciskiem myszy na przycisk start), gdzie należy wybrać „Panel sterowania”. Tu trzeba znaleźć „administracja” (w Windows 10 System i zabezpieczenia — Administracja), kliknij dwukrotnie „harmonogram zadań” i отроется odpowiedni program.

W harmonogramie zadań należy w górnym menu wybierz „Akcja”, a z listy rozwijanej „utwórz zadanie”. Wpisać Automatyczne wyłączanie systemu Windows w polu „Nazwa”, taką opis w polu „Opis”, a następnie wpisać w oknie częstotliwości wyłączyć i napisz do czasu wyłączenia. W opcji Działania napisać: „uruchom program”, w wierszu Program i skrypt napisać: C:\Windows\System32\shutdown.exe i w polu argumentu zdobyć „–s”. Kliknij przycisk „dalej”, a następnie „gotowe”.

Jak wyłączyć komputer z zegarem
3
Uruchomić wyłącznik czasowy przez bat-plik. Do tworzenia takiego pliku należy utworzyć nowy dokument w notatniku i wprowadzić w nim specjalny kod:
echo off
cls
set /p timer_off=”Vvedite vremya v sekundah”
shutdown -s -t %timer_off%
Zamiast N trzeba określić sekundy, aż do wyłączenia. Teraz wybierz w górnym menu „plik”, tam „zapisz jako” i w polu „typ pliku” wybierz „wszystkie pliki”. Należy przydzielić na końcu nazwy pliku rozszerzenie .bat i zapisz w dogodnym miejscu.
Aby włączyć plik wystarczy zapisać go na pulpicie i kliknij na niego w razie potrzeby. Po tym, jak otworzy się okno, należy wprowadzić czas w sekundach do wyłączenia, po pliku po prostu upada, a KOMPUTER wyłącza się w odpowiednim czasie.
4
Istnieje szereg programów, które można pobrać i zainstalować na swoim komputerze. Szczególnej potrzeby w tym nie ma, ale czasami użytkownik woli nie zadzierać z kluczami i wprowadzania poleceń w wierszu polecenia, chcąc, aby pewne funkcje były wykonywane przy pomocy specjalnych programów. Najbardziej znane z nich to:
– PC Auto Shutdown – wyłączenie z zegarem;
– Wise Auto Shutdown – wyłączenie komputera po określonym czasie, liczne funkcje monitorowania terminów drużyn, powiadomienie o wyłączeniu w całości zaawansowane funkcje;
– PowerOff – uruchamia się od razu po pobraniu, bez zabudowy;
– TimePC – może nie tylko zatrzymać, ale i włączyć komputer w określonym czasie;
– Shut Down – też nie wymaga instalacji;
– SM Timer wykonuje zakończenie sesji i wyłączanie komputera, proste narzędzie, łatwe w użyciu;
– OFFTimer.

Wszystko to programy, które znajdują się w wolnym dostępie w Internecie, są one bezpłatne i bardzo proste w obsłudze. W przypadku niezbędnej wiedzy o tym, jak pobrać program i zainstalować go na komputerze, z nich skorzystać wystarczy po prostu.

Pewni użytkownicy komputerów wierzą, że dostępnych w systemie funkcji w zupełności wystarczy do tego, aby wyłączyć komputer z zegarem po prostu, skutecznie, bez dodatkowych trudności i innych programowania. Do tego bez zbędnego ryzyka zarażenia się wirusem. Ale jeśli boisz się wchodzić w ustawienia komputera, takie programy są przydatne.

Jak wyłączyć komputer z zegarem
5
Najprostsza i najbardziej dostępna program – Wyłącznik czasowy. Automatycznie uruchamia się wraz z systemem Windows, ma zwięzłe i proste ustawienia, wydana w języku polskim. Z wad – wymuszone zamknięcie programów, tak, że zachowanie przed zamknięciem programów nie istnieją i że to może nie przetrwać. Program ma oficjalna strona z dobrą reputacją, z którego można go pobrać bez dodatkowej weryfikacji. Dlatego ten program jest idealny dla początkujących użytkowników komputerów.
Należy zwrócić uwagę
U wielu programów na wyłączenie komputera nie ma oficjalnej strony internetowej, na niektóre z nich antivirus wyświetla ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Instalowanie takich programów może prowadzić do infekcji urządzenia wirusami. Bądź czujny.

logo
Article Categories:
Systemy operacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *