Jak wydrukować numery stron

Gdy dokument zawiera więcej niż jedną stronę, można się mylić, jeśli każda z nich nie jest numerowany. Aby numery stron wychodzili na drukowanie, należy wstawić je w edytorze. Dla tego warto skorzystać z narzędzi programu.

Jak wydrukować numery stron

Instrukcja

1
Do pracy z tekstem często jest używany program Microsoft Office Word, w celu projektowania tabel, wykresów i diagramów – Excel. Wstawianie numerów stron omówione na przykładzie tych programów.
2
Do automatycznego dzielenia numerów stron w dokumencie programu Word, należy pracować z колонтитулами – puste miejsca, znajdujących się na marginesie dokumentu. Główną zaletą ich stosowania polega na tym, że podczas edycji tekstu w obszarze dane zamieszczone w колонтитулах, pozostaną niezmienione.
3
Otwórz dokument i kliknij na zakładkę „Wstawianie”. W sekcji „nagłówek i Stopka kliknij przycisk miniatury „Numer strony”. W rozwijanym menu i punktach podmenu wybierz sposób wykorzystania pokoi na stronie. Po tym, można automatycznie przejść w tryb edycji nagłówka i stopki. Aby wylogować się, kliknij dwukrotnie w obszarze roboczym dokumentu lewym przyciskiem myszy.
4
Aby wybrać format numerów stron (numeracja rzymskimi, arabskimi lub literami alfabetu) lub określić, z której strony należy rozpocząć numerowanie, wybierz z rozwijanego menu „Numer strony” polecenie „formatuj numery stron. Dodatkowo w wyświetlonym oknie wprowadź wszelkie niezbędne zmiany.
5
Aby ponumerować strony w dokumencie Excel, także przejdź na zakładkę „Wstawianie”. Znajdź sekcję „Tekst”, a następnie kliknij na przycisk „Stopki”, aby uzyskać dostęp należy otworzyć menu kontekstowe. W dziale „Elementy nagłówka i stopki kliknij na przycisk „Numer strony”. Nie przekazuj żadnych wartości w polu „&[Page]”, po prostu wyjdź z trybu edycji nagłówka i stopki. W miarę wprowadzania danych na stronach dokumentu numeracja będzie stawiał drinki automatycznie.
6
Numery stron znajdujące się w колонтитулах, wyjdą na drukowanie w tej samej formie, w jakiej były wstawiane do dokumentu. Jeśli chcesz dodać numerację w już wydrukowany dokument, możesz korzystać w ten sam sposób. Utwórz dokument elektroniczny z pustymi stronami (bez tekstu), ale przy tym przypisać im automatyczną numerację. Umieść arkusze do drukarki w taki sposób, aby istniejący tekst znajdował się na górze, a następnie wydrukuj dokument z numerami stron.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.