Jak wyczyścić w „Ворде” format

W edytorze tekstu Microsoft Office Word można określić ustawienia, które będą automatycznie stosowane do całego dokumentu. Jeśli chcesz edytować duży fragment tekstu i zadać mu swój własny, nowy, projekt, być może trzeba będzie usunąć już istniejący format.

Jak wyczyścić w

Instrukcja

1
Format tekstu charakteryzuje się różnymi parametrami: kursywa i pogrubienie, podkreślenie, kolor, indeks górny, przyciśnięta tekst i tak dalej. Aby całkowicie wyczyścić formatu tekstu otwórz zakładkę „strona Główna”. Wskaż żądany fragment, znajdź na pasku narzędzi w sekcji „Czcionka” i kliknij w nim na przycisk „Wyczyść formatowanie”. Ona wygląda jak gumka i dwie litery „A” — tytułowy i wielka.
2
Jeśli do tekstu zastosowane jakieś efekty, można je usunąć za pomocą przycisków na pasku narzędzi. Na przykład, jeśli ustawisz kursor w dowolnej części słowa, zaznaczonego kursywą, na pasku narzędzi na zakładce „strona Główna” w sekcji „Czcionka” jest podświetlone przycisk z literą „K”. Wskaż żądany tekst, a następnie kliknij na przycisk „Do” lewym przyciskiem myszy – ten format tekstu zostanie anulowane.
3
W przypadku, gdy już wyczyszczone format jakiegoś określonego fragmentu tekstu i chcesz, aby inne wiersze (akapity) wyglądały tak samo, możesz skorzystać z przycisku „malarz formatów”. Jest też w zakładce „strona Główna”. Znajdź sekcję „Schowka”. Zaznacz fragment tekstu, który będzie służyć jako wzór, a następnie kliknij na przycisk w postaci pędzla. Kursor zmieni swój wygląd. Wybierz za pomocą myszy ten fragment tekstu, który chcesz zmienić.
4
Format dokumentu oraz określa wybranym stylem. W szczególności obecność lub brak odstępów między akapitami może być właśnie one. Aby zmienić styl dokumentu i wrócić do wybranej dla was myśli, otwórz zakładkę „strona Główna” i znajdź sekcję „Style”. Można wybrać określony styl z dostępnych miniatur. Jeśli ta opcja ci nie odpowiada, kliknij w sekcji „Style” na przycisk w kształcie strzałki pod progiem. Z menu kontekstowego wybierz polecenie „Wyczyść formatowanie”.
5
Wyczyść formatowanie można i w inny sposób. Zaznacz fragment tekstu i otwórz okno dialogowe „Czcionka” lub „Akapit”. Zdejmij uchwyty z tych pól, które określa format tekstu i zastosować nowe ustawienia, klikając przycisk OK. Okna „Akapit” i „Czcionka” można wywołać z zakładki „strona Główna” lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na podstawie zaznaczonego tekstu.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.