Jak wstawić zdjęcie logo

Jednym ze sposobów określenia właściciela praw autorskich na zdjęcie, zamieszczone w internecie, jest wstawianie logo w zdjęcie. W przypadku, gdy logo trzeba włożyć w dużą ilość zdjęć, tę prostą operację można zautomatyzować.

Jak wstawić zdjęcie logo

Trzeba

  • – program Photoshop;
  • – plik z logo;
  • – zdjęcie.

Instrukcja

1
Pobierz zdjęcie, do którego chcesz wstawić logo do programu Photoshop, używając do tego opcji Open z menu File. Korzystając z opcji Place z tego samego menu, wklej logo na zdjęcie. Po tej czynności plik ze zdjęciem będzie składać się z dwóch warstw, dostępnych dla niezależnego edycji.
2
W razie potrzeby zmień rozmiar logo. Do tego przeciągnij jeden z węzłów znajdujących się na rogach ramki, środowiska logo. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy rozmiar zdjęcia, skala zdjęcia przez paletę Navigator w taki sposób, aby w oknie otwartego dokumentu były widoczne ramki transformacji.
3
Zazwyczaj logo są zapisywane w plikach psd, png, eps lub tiff z przezroczystym tłem. Jeśli do państwa dyspozycji okazał się logo na kolorowym tle, należy je usunąć, zaznaczając narzędziem Magic Wand Tool. Zapisz plik z logiem na przezroczystym tle do dalszej pracy.
4
W przypadku, gdy logo wygląda jaśniejsze obrazy na zdjęcia, zmniejsz krycie warstwy z logo, zmieniając w palecie warstw wartość parametru Opacity.
5
Zastosuj opcję Save for Web z menu File, aby zapisać zdjęcia z logo.
6
Jeśli chcesz dodać logo do trzech lub pięciu zdjęć, każde zdjęcie można obsługiwać ręcznie. Jednak aby wstawić logo w kilkadziesiąt zdjęć lepiej zautomatyzować proces. Zbierz wszystkie zdjęcia w jednym folderze i utwórz nowy folder, w którym będą zapisywane zdjęcia z logo.
7
Utwórz gra akcji z sekwencją poleceń potrzebnych do wstawienia logo w zdjęcie. Aby to zrobić, należy użyć przycisk Create new action z palety gier akcji. Jeśli tej palety nie jest widoczny w oknie programu, otwórz ją opcją Actions z menu Window. Wprowadź nazwę nowej akcji.
8
Rozpocznij nagrywanie akcji, naciskając na przycisk Begin recording. Wykonaj wszystkie niezbędne do wstawienia logo czynności, począwszy od otwarcia pliku ze zdjęciem w edytorze graficznym. Po zapisaniu wyniku przetwarzania zatrzymaj nagrywanie, klikając na przycisk Stop recording.
9
Opcji Batch grupy Automatyzacja z menu File otwórz okno ustawień przetwarzania wsadowego. Wprowadź nazwę akcji, który będzie używany przy obróbce zdjęć, folder z plikami źródłowymi i folder do zapisywania edytowanych zdjęć. Po naciśnięciu przycisku OK rozpocznie się obróbka zdjęć.
logo
Article Categories:
Oprogramowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *