Jak włączyć menedżera zadań wiersza polecenia

Menedżer zadań jest wbudowana w system operacyjny Windows narzędzie, które pozwala uzyskać informacje na temat uruchomionych w komputerze aplikacjach i procesach. Z jej pomocą procesy te można przerwać lub uruchomić nowe programy. Tylko w interfejsie narzędzia sześć kart i pięciu sekcji menu, w których znajdują się i inne funkcje, przydatne do sterowania pracą aplikacji i programów systemowych. Aby uzyskać do niej dostęp, jak można za pomocą interfejsu graficznego, jak i z wiersza polecenia.

Jak włączyć menedżera zadań wiersza polecenia

Instrukcja

1
Najprostszym sposobem, aby uruchomić menedżera zadań z wiersza poleceń – skorzystać z emulatorem interfejsu, wbudowanym w system operacyjny Windows. Wywołać go można za pomocą dialogu uruchamiania programów. W wielu obecnie używanych wersjach tego SYSTEMU operacyjnego polecenie, aby go uruchomić umieszczony w menu główne – kliknij na przycisk „Start” (lub naciśnij klawisz Win) i wybierz polecenie „Uruchom”. W menu najnowszej wersji (Windows 7) niniejszego ustępu nie, ale to nie znaczy, że dialog uruchomić z niej usunięty – otwórz go z pomocą „gorących klawiszy” Win + R. Ta kombinacja działa również w innych wersjach systemu Windows. W oknie dialogowym uruchamianie wpisz litery cmd i naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK i system otworzy okno emulatora interfejsu wiersza poleceń.
2
Jak każdy inny program wykonywalny, menedżera zadań można uruchomić, wpisując w wierszu polecenia pełną ścieżkę i nazwę pliku. Nazwa pliku tej aplikacji – taskmgr.exe a znajduje się on w folderze System32, umieszczone w katalogu systemowego komputera. Zwykle jest to katalog o nazwie Windows. Wprowadź pełną ścieżkę (począwszy od litery dysku systemowego), oddzielając nazwy folderów odwrotnym ukośnikiem na końcu – może na przykład wyglądać tak: D:WindowsSystem32 askmgr.exe. Następnie naciśnij klawisz Enter, i żądane aplikacja będzie działała.
3
Można użyć i krótszy zapis do wskazania pliku menedżera zadań. W rejestrze systemu Windows określone drodze do niektórych folderów, w których aplikacje automatycznie wykonują wyszukiwanie nazw podanych im plików wykonywalnych. Folder systemowy Windows odnosi się do liczby wymienionych w rejestrze, więc wskazywać drogę do niej w wierszu polecenia nie koniecznie. Nie trzeba nawet pisać rozszerzenia pliku wykonywalnego, wystarczy podać jego nazwę. Wystarczy wpisać w pasku taskmgr i naciśnij klawisz Enter. Wynik będzie dokładnie taki sam, jak w poprzednim kroku – na ekranie pojawi się okno menedżera zadań systemu Windows.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.