Jak usunąć zapisywanie hasła

Niektóre przeglądarki w systemach z rodziny Windows po wpisaniu hasła oferują go zapisać. Aby to zrobić należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Ale ta funkcja jest potrzebna nie zawsze, więc można ją łatwo wyłączyć.

Jak usunąć zapisywanie hasła

Instrukcja

1
Program Internet Explorer. Anulować zapisywanie haseł w przeglądarce jest bardzo prosta: w przypadku wyświetlenia odpowiedniego okna dialogowego zamiast zwykłego przycisku „Tak” należy nacisnąć klawisz „Nie”. Wtedy to okno nie pojawi się po wpisaniu danych rejestracyjnych lub próby uwierzytelniania na jednym z używanych stron. Aby usunąć wcześniej zapisane hasła, należy przejść na stronę główną serwisu (w formę uwierzytelniania), dwukrotnie kliknąć puste pole „Login”, zaznaczyć go i nacisnąć klawisz Delete. Ponieważ przerwano zapisywanie danych logowania, pola „Login” i „Hasło” nie będą wypełniane automatycznie.
2
Mozilla Firefox. Aby zrezygnować z tej opcji, należy w głównym oknie programu przejść do menu „Narzędzia” i wybrać opcję „Ustawienia”. W wyświetlonym oknie przejdź do zakładki „Zabezpieczenia” i usuń zaznaczenie z opcji Zapamiętania hasła do witryn”. Aby usunąć zapisane hasła na tej samej karcie „Zabezpieczenia” i kliknij przycisk „Zapamiętane hasła”. W otwartym oknie wybierz żądaną polecenia i kliknij przycisk „Odinstaluj” lub „Usuń wszystkie”.
3
Opera. W głównym oknie przeglądarki przejdź do górnego menu „Narzędzia” i wybierz „ustawienia Ogólne”. Przejdź do sekcji „Formy” i odznacz opcję „Włącz zarządzanie hasłami”. Do czyszczenia danych logowania kliknij menu „Narzędzia”, wybierz „Zaawansowane”, a następnie przejdź do modułu „Zarządzanie hasłami”.
4
Google Chrome. W głównym oknie programu kliknij na przycisk z symbolem klucza i w wyświetlonym menu wybierz opcję „Ustawienia”. Następnie kliknij w wierszu „Prywatne rzeczy” i w sekcji „Hasła” zaznacz opcję „Nie zapisuj haseł”. Aby usunąć zapisane hasła należy w tym samym bloku „Hasła” nacisnąć przycisk „Zarządzanie hasłami”, wybrać żądaną wiersze i usunąć te wartości.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.