Jak usunąć ograniczenie systemu plików

Niektóre systemy plików mają pewne ograniczenia. Na przykład, jeśli na komputerze jest zainstalowany w systemie FAT, to nie będzie w stanie zapisać lub pobrać z internetu na dysk twardy plik, którego rozmiar przekracza cztery gigabajty. Zdjąć ograniczenia kopiowania i nagrywania plików można poprzez konwersji systemu plików na NTFS.

Jak usunąć ograniczenie systemu plików

Trzeba

  • – komputer z SYSTEMEM Windows;
  • – program Norton PartitionMagic 8.0.

Instrukcja

1
Opcja konwersji standardowych narzędzi systemu operacyjnego. Kliknij „Start”, dalej – „Wszystkie programy”. Wybierz „programy Domyślne”. W standardowych programach kliknij na „wiersz Polecenia”.
2
Najpierw zostanie rozpatrzony przypadek konwersji dysku systemowego. W tym celu w wierszu polecenia wpisz C: /FS:NTFS. Jeśli twoja partycja systemowa ma inną literę, to, odpowiednio, zamiast Z należy wpisać jej. Po wpisaniu polecenia i naciśnij klawisz Enter. Pojawi się komunikat, że partycja systemowa jest teraz używany i konwersji będzie możliwe po ponownym uruchomieniu systemu. Naciśnij Y. Uruchom ponownie komputer.
3
Po ponownym uruchomieniu rozdział zacznie się wymienić. Po zakończeniu konwersji komputer uruchomi się ponownie jeszcze raz. Przy jego następnym uruchomieniu masz system plików NTFS. Odpowiednio, wszystkie ograniczenia zostaną zniesione.
4
Co do konwersji z innych partycji, to po prostu przed zespołem /FS:NTFS zaznacz odpowiednią literę. Przy tym ponowne uruchomienie komputera może nie będzie potrzebne.
5
Jako alternatywę dla standardowej metody można użyć programu Norton PartitionMagic 8.0. Pobrać ją z internetu i zainstalować na swoim komputerze. Uruchom program. Widać w głównym menu lista wszystkich partycji dysku twardego.
6
Kliknij na literę partycji, który chcesz przekonwertować, kliknij prawym przyciskiem myszy. W menu kontekstowym wybierz opcję „Konwertuj”. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję NTFS i naciśnij OK. Rozpocznie się procedura konwersji systemu plików. Komputer uruchomi się ponownie, i twój system będzie przekształcona. Ograniczenia wielkości plików zostaną zniesione.
Porada
Konwersji partycji w systemie plików NTFS w żadnym wypadku nie znaczy, że trzeba go sformatować. Tak, że nie można się obawiać utraty informacji. Jest to bezpieczny zabieg.

logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.