Jak ustalić czaszkową ciśnienie

Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe – jest to wskaźnik, który odzwierciedla ciśnienie na mózg płynie mózgowo-rdzeniowym – tzw. płynu mózgowo-rdzeniowego, który chroni mózg przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami i przyczynia się do usuwania produktów przemiany materii. Ciśnienie wewnątrzczaszkowe w ciągu dnia może się nieznacznie wahać, jest to normalne zjawisko i w leczeniu nie potrzebuje. Jednak w wyniku TBI, guz mózgu, wodogłowie, zapalenie opon mózgowych, tętniaka jest znaczny wzrost.

Jak ustalić czaszkową ciśnienie

Trzeba

  • – płynie mózgowo-mózg lędźwiowe;
  • – przebicie жлудочков mózgu;
  • – konsultacja okulisty;
  • – USG mózgu;
  • – tomografia komputerowa.

Instrukcja

1
Wzrost czaszkowy ciśnienia towarzyszy ból głowy, silne nudności i wymioty, двоением i pojawieniem się muszki w oczach, słabością i zwiększone zmęczenie. Ponadto, ciśnienie krwi staje się niestabilny, obserwuje się stany podgorączkowe, itp. w Celu potwierdzenia objawów nadciśnienia śródczaszkowego odbywa się diagnostyka. Istnieją bezpośrednie i pośrednie metody pomiaru ciśnienia. Zwiększona ВЧД koniecznie wraz z charakterystycznymi zmianami, które są wyraźnie widoczne w tomografii komputerowej, USG mózgu itp.
2
Do bezpośrednich metod pomiaru ciśnienia odnoszą się nakłucie płynie mózgowo-mózgu i komór mózgu. Procedury są dość skomplikowane i odbywają się tylko w ściśle określonych warunków, gdy inna skuteczna diagnostyka.
3
Wszystkie pozostałe metody diagnostyczne odnoszą się do pośrednich metod określania ВЧД. W pierwszej kolejności zaleca się badanie dna oka lekarzem-okulistą. Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego i rozszerzone żyły siatkówki obu oczu są objawami, które wyraźnie wskazują na wzrost czaszkowy ciśnienia i dają podstawę do prowadzenia dalszych badań.
4
Komputerowa i tomografia rezonansu magnetycznego pokazują zmiany, do których prowadzi szeroka, nadciśnienie tętnicze – uszkodzenia tkanek mózgu, zwiększenie szerokości komór mózgu, itp. w Celu zwiększenia dokładności diagnostyki przed zabiegiem w krwiobiegu wprowadza się specjalne barwnych, pozwalające wyraźnie obserwować naczynia krwionośne w mózgu, niewidoczne podczas wykonywania zwykłej tomografii.
5
Elektroencefalografia pozwala określić aktywność spontaniczną bioelektrycznej mózgu. Naruszenie ustalonych przez specjalistę wskaźników służy pośrednim objawem nadciśnienia śródczaszkowego.
6
USG mózgu w celu określenia czaszki nadciśnienie odbywa się tylko u dzieci, dopóki nie jest zamknięty родничок. Wielokrotne badania szerokości komór mózgu charakteryzuje zmiany tego wskaźnika i jest pośrednim objawem czaszkowy ciśnienia, być może, i wodogłowie.
Należy zwrócić uwagę
Zwiększona ВЧД wymaga pilnego podjęcia działań, począwszy od leczenia farmakologicznego, do zabiegiem. Podstawą do natychmiastowej operacji neurochirurgicznej może być złamanie kości czaszki, znieczulenie zewnątrzoponowe krwiak lub krwawienie w mózgu.

logo
Kategoria:
Choroby

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.