Jak sprawdzić ip strony

Wszystkie strony znajdujące się na jednym serwerze, mają wspólny adres IP-adres, zgodny z adresem serwera. Poznać go można za pomocą poleceń konsoli lub specjalnie przeznaczonych do tego stron internetowych.

Jak sprawdzić ip strony

Instrukcja

1
Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się adres IP serwera, na którym znajduje się potrzebne ciebie strona – skorzystać z konsoli poleceniem ping. Jest ona dostępna zarówno w systemie Linux, jak i Windows. Jako argument należy podać nie pełny adres URL strony, a jedynie nazwa domeny serwera, na którym ona się znajduje. Należy opuścić nawet wiersz http://. Na przykład, jeśli adres strony wygląda jak http://domainn.ame/folder/otherfolder/page.html wprowadzić trzeba następujący wiersz:ping domainn.ame, gdzie domainn.ame – nazwa domeny serwera.W systemie Windows z serwerem zostanie wysłana cztery żądania, po czym program zakończy się automatycznie. W Linux jej pracę trzeba wykonać ręcznie, naciskając klawisze Ctrl+C. W pierwszej czerpać z programem wierszy znajdziesz adres IP serwera, na którym znajduje się strona. W żadnym wypadku nie należy używać kluczy polecenia, które pozwalają uczynić żądania zbyt długie – serwer potraktuje takie działania jak atak i na długo zablokuje ciebie.
2
Podczas pracy w internecie na tablecie lub telefonie komórkowym wiersz polecenia jest niedostępna. Aby sprawdzić adres IP serwera z dowolnej strony, przejdź na następującą stronę:http://2ip.pl/wyszukaj/.Wprowadź nazwę domeny w polu „adres IP lub domenę”, po czym naciśnij przycisk „Sprawdź”. Poczekaj na przeładowanie strony, a otrzymasz potrzebnych informacji.
3
O wiele bardziej interesujące uzyskać informacje o całym łańcuchu węzłów, łączących komputer z serwerem, na którym znajduje się strona. Aby to zrobić, użyj polecenia traceroute (w systemie Linux) lub tracert (w systemie Windows). Na przykład:traceroute domainn.ametracert domainn.ame.Program stopniowo, w miarę postępów zapytania, wyświetla informacje o adresach IP i nazw domen wszystkich pośrednich węzłów. Kiedy narzędzie dojdzie do serwera, na którym znajduje się potrzebne ciebie strona, to zatrzyma się automatycznie.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.