Jak sporządzić kalendarz płatności

Planowanie jest integralną częścią procesu zarządzania przepływem środków pieniężnych. To pozwala zobaczyć prawdziwą sytuację finansową w przedsiębiorstwie, aby go ocenić wypłacalność i sporządzić odpowiednie prognozy. Jednym z narzędzi planowania finansowego jest sporządzenie kalendarza płatności.

Jak sporządzić kalendarz płatności

Trzeba

  • -dane na temat zobowiązań i należności

Instrukcja

1
Płatności kalendarz zawiera dane o nowościach środków na przedsiębiorstwo i jego płatności. Zazwyczaj sporządza się na kwartał w podziale na miesiące lub krótsze okresy. Przy jego użyciu należy monitorować stan produkcji, zapasów, należności i zobowiązań. Jest to plan ruchu pieniędzy w krótkim okresie i jest zatwierdzone w ramach limitów i możliwości przedsiębiorstwa.
2
W pierwszej części kalendarza odzwierciedla koszty, czyli wszystkie nadchodzące obliczenia i wpłaty, w drugim — wszystkie oczekiwane wpływy. Konieczne jest, aby między nimi było równość, a w najlepszym przypadku, nadwyżka przychodów nad wydatkami. Jego głównym celem – aby uniknąć przerw między wpływów i płatności,gdy przedsiębiorstwa obserwuje się brak niezbędnych środków.
3
Korzystanie z płatności kalendarza pozwala wykryć błędy finansowe, brak funduszy, rezerw. Pomaga zrozumieć przyczyny tych negatywnych sytuacji i określić działania na ich rozwiązywanie. Do jej sporządzenia potrzebne są następujące dokumenty: plan sprzedaży produktów, szacunki kosztów produkcji, umowy, faktury, plan inwestycji kapitałowych, grafiki wypłaty wynagrodzeń, wyciągów z organizacji z odpowiednimi aplikacjami.
4
Proces sporządzenia płatności kalendarza składa się z kilku etapów. Po pierwsze, należy wybrać okres planowania. To może być kwartał, miesiąc, dekada, a nawet tydzień. Po drugie, określa planowany zakres realizacji na podstawie wielkości produkcji w danym okresie i zmian pozostałości. Po trzecie, jest obliczana wartość możliwych wpływów pieniężnych. Dalej oceniane są oczekiwane koszty i określa saldo. Stanowi ono różnicę między kwotami, które trzeba będzie zrobić i wydatków w badanym okresie. W wyniku podsumowania wykryto niedobór lub nadmiar środków w przedsiębiorstwie.
5
Przewidywany saldo przychodów i kosztów w porównaniu z dostępnych minimalne ubezpieczeniowym zapasem gotówki. Jeśli wartość planowanych płatności będą większe niż wpływy z uwzględnieniem sald na rachunkach, to może mówić o pogorszeniu się sytuacji finansowej. Nadmiar świadczą o stabilnej pracy przedsiębiorstwa i jego wypłacalności.
6
Płatności kalendarz pozwala na kontrolę zobowiązań i należności, szybko otrzymywać informacje na temat przepływów pieniężnych, określić zapotrzebowanie na krótkoterminowym kredycie i daje możliwość uniknięcia niezgodności w czasie płatności i rozliczeń.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.