Jak sporządzić notę wyjaśniającą do stanu konta

Po ogłoszeniu wyników dotyczących bilansu należy sporządzić notę wyjaśniającą, która odbija wprowadzone informacje i informacje na temat działalności finansowej i gospodarczej przedsiębiorstwa. Dokument ten wypełniany jest na podstawie wymagań, o których mowa w pkt 4 art. 13 ustawy Federalnej nr 129-FZ z 21.11.1996 r..

Jak sporządzić notę wyjaśniającą do stanu konta

Instrukcja

1
Opracuj strukturę i tryb udzielania informacji w memorandum do stanu konta. Rzecz w tym, że typowy kształt tego dokumentu nie ma, więc musi być przyjęty w przedsiębiorstwie w formie, która w najlepszy sposób ujawni informacje o przedsiębiorstwie.
2
Zacznij od podania informacji o przedsiębiorstwie. W pkt 13 MODU 4/99 zauważyć, że obowiązkowo musi być podany adres, siedzibę firmy, podstawowe rodzaje działalności, średnia liczba pracowników, a także stanowisko imię i NAZWISKO członków kontrolnych i organów wykonawczych firmy. Jeśli są powiązane i zależne organizacji, to podkreśla się również ich adres i rodzaj działalności. Jeśli przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną, to objawia się informacje dotyczące wydanych i opłaconą akcji.
3
Wprowadź informacje o zasadach rachunkowości. Poznaj sposoby prowadzenia rachunkowości, a także wyjaśnić wszelkie odstępstwa od zasad, które zostały wykorzystane w przedsiębiorstwie.
4
Podaj informacje o poszczególnych aktywów i zobowiązań. Należą do nich podstawowe środki materiałowo-produkcyjne, zapasy, wartości niematerialne i prawne, podatkowe i kredytowe zobowiązania i inwestycje finansowe.
5
Rozwiń informacje o dochodach i wydatkach firmy. Wyświetlane są tutaj informacje o wielkości sprzedaży według rodzajów działalności i rynków zbytu, oznacza skład pozostałych kosztów i przychodów, a także zawiera dane o sytuacjach awaryjnych działalności gospodarczej.
6
Podaj inne informacje, które wpłynęły na działalność spółki w okresie sprawozdawczym. Następnie należy przeprowadzić analizę sytuacji finansowej organizacji. Zaznacz podstawowe wskaźniki działalności, podaj krótką charakterystykę i wskazać na czynniki, które wpłynęły na wynik finansowy.
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *