Jak przetłumaczyć W/w godzinę w

Przy obliczaniu ilości zużywanej energii elektrycznej przyjęto używać pojęcia „kw-zegar”. Wartość ta jest faktycznym zużyciem energii elektrycznej urządzenie o mocy N kilowatów za ilość godzin X.

Jak przetłumaczyć W/w godzinę w

Instrukcja

1
Na początek zapoznaj się, jakie wielkości trzeba wziąć pod uwagę. Rzecz w tym, że bardzo często przy obliczaniu energii elektrycznej pojęcie kw-zegar i kws mylić. Chociaż kws — to moc (czyli ilość pobieranej przez urządzenie energii), a kilowatogodzinę — to ilość zużytego czasu w godzinę.
2
Pamiętaj, że dane dotyczące zużycia energii na elektrycznym liczniku podaje się w kw. Aby przetłumaczyć je w morzu wattowym, należy pomnożyć liczbę kilowatów na tysiąc. W ten sposób, 1 kw * 1000 = 1000 wat.
3
Tak jak wat-zegar lub kw-zegar – jest to ilość watów w określonym przedziale czasu, w celu przeprowadzenia obliczeń należy wiedzieć, za jaki okres czasu pochodzi cyfra. Podzielić liczbę watów godzin na ilość godzin, za który dokonuje się obliczenia.
4
Na przykład, wiadomo, że za miesiąc (30 dni) zużycie energii elektrycznej na przyrządach rachunkowości wynosi 72 kwh/godziny. Pomnóż tę liczbę na tysiąc. Aby uzyskać liczbę watów. 68,4*1000=68400 wat/godziny. Teraz dzielimy otrzymaną cyfrę na 720. Tyle godzin w jednym miesiącu (30*24=720). 68400/720=95 wat. Wychodzi na to, że w ciągu miesiąca ciągle paliła się jedna żarówka o mocy 95 watów.
5
Pamiętaj, że dane te będą nosić przykładowy charakter uśredniony, jeśli przedstawi ogólny obliczenia. Tutaj nie można wyróżnić jednego konkretnego urządzenia. Formuła ta nie uwzględnia również straty energii. Do obliczenia mocy watt dla danego urządzenia, należy podłączyć go do sieci w jednym egzemplarzu, pozostawiając włączony w ciągu godziny. Otrzymana cyfra i będzie stanowić podstawową wartością. Na przykład, jeśli w sieci został włączony электроутюг. Потребив za jedną godzinę 1500 watów/h, pobór mocy urządzenia będzie wynosić dokładnie 1500 wat.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.