Jak przenieść pasek zadań na pulpicie

Użytkownik może wystąpić chęć zorganizować biurko, według własnego smaku: dodaj, usuń lub umieścić skróty do różnych elementów w określonej kolejności, dostosować sposób ich wyświetlania, zmienić kolor elementów lub tapeta. Pasek zadań można też przenieść, wykonując kilka czynności.

Jak przenieść pasek zadań na pulpicie

Instrukcja

1
Domyślnie pasek zadań znajduje się w dolnej części ekranu. Na niej znajdują się: przycisk „Start”, pasek szybkiego uruchamiania i obszar powiadomień. U każdego z komponentów swój cel, jednak te części nie da się oddzielić od obszaru najniższej pasku zadań.
2
W niektórych przypadkach pasek zadań może być ukryty, taką panel przenosić trudne. Aby stał się widoczny, przesuń kursor do dolnej części ekranu i poczekaj, aż okienko „pop-up”. Kliknij na wyświetlonym pasku prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie „Właściwości”. Inny wariant: naciśnij klawisz systemu Windows, otwórz „Panel sterowania” i wybierz w kategorii „Wygląd i kompozycje” ikona „Pasek zadań i menu Start”.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do zakładki „Pasek zadań” i usuń znacznik w polu „autoukrywanie paska zadań”. Wtedy należy zastosować nowe ustawienia i zamknij okno „Właściwości paska zadań i menu Start” przyciskiem OK lub symbolem [x], znajdującym się w prawej górnej części okna.
4
Gdy pasek zadań przestanie znikać, kliknij na nim lewym przyciskiem myszy i nie zwalniając określony przycisk, przeciągnij pasek zadań w miejscu, w którym powinna się znajdować. Jeśli nie możesz przesunąć pasek w ten sposób, upewnij się, że ona nie jest przymocowana.
5
Mocowanie paska zadań w określonej pozycji regulowane obecnością/brakiem znacznik obok odpowiedniej opcji. Kliknij na pasku zadań prawym przyciskiem myszy i upewnij się, że obok opcji „Zablokuj pasek zadań” nie jest zainstalowany barwny. Jeśli jest, usuń ją, klikając na podany pozycji lewym przyciskiem myszy.
6
Po to zrobić, przeciągnij pasek zadań tak, jak to opisano w czwartym kroku, i ponownie przykręcić ją z powrotem, przesuwając znacznik obok pozycji „Zablokuj pasek zadań”. Pamiętaj, że pasek zadań może być umieszczony tylko na krawędziach ekranu, na środku ekranu nie jest zainstalowany.
logo
Article Categories:
Oprogramowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *