Jak przenieść Ulubione” na inny komputer

W celu zapewnienia szybkiego dostępu do często odwiedzanych stron internetowych w przeglądarkach przewidziany jest dziennik, w którym użytkownik może dodawać żądaną mu adresu internetowego. W różnych przeglądarkach takie dzienniki są nazywane w różny sposób: „Ulubione”, „Zakładki”, ale zasada pracy z nimi jest podobny. Aby przenieść „Ulubione” na inny komputer, należy wykonać kilka czynności.

Jak przenieść

Instrukcja

1
Aby skopiować plik lista adresów internetowych, uruchom przeglądarkę prosty sposób. W programie Internet Explorer, kliknij na pasku menu przycisk w kształcie gwiazdki, aby uzyskać dostęp do dziennika. Gdy przeglądarka zmieni swój wygląd, kliknij przycisk strzałki w polu „Dodaj do katalogu „Ulubione” i wybierz z rozwijanego menu opcję „Import i eksport”.
2
W wyświetlonym oknie „Opcje importu-eksportu” ustaw znacznik w polu obok opcji „Eksportuj do pliku” i kliknij przycisk „Dalej”. W następnym oknie wybierz, co chcesz wyeksportować właśnie „Ulubione”, ponownie naciśnij przycisk „Dalej”. Przejdź do folderu „Ulubione” lub dowolny z dostępnych podfolderów z adresami stron internetowych za pomocą lewego przycisku myszy i wprowadź ścieżkę do zapisania pliku.
3
Plik z internetem domyślnie eksportowane w formacie .htm. Można zmienić rozszerzenie na .html, aby mieć pewność, że dane zakładki można będzie zaimportować potem w dowolnej przeglądarce. Skopiuj ten plik na dowolny napęd wymienny lub skierować go do siebie pocztą e-mail.
4
Po tym jak znajdziesz się za innym компютером, upewnij się, że dostępny jest katalog z plikiem „Ulubionych”, powtórz pierwszy i drugi krok, ale zamiast polecenia „Eksport do pliku” wybierz polecenie „Importuj z pliku”. Wprowadź ścieżkę do pliku z „Ulubionych”.
5
Jeśli pracujesz w przeglądarce Mozilla Firefox, możesz eksportować i importować plik z „Zakładkami” w formacie .html, jak i w formacie .json. W menu przeglądarki wybierz „Zakładki” i polecenie „Pokaż wszystkie zakładki. Otworzy się nowe okno „Biblioteka”. Wybierz w menu „Import i provisioning” polecenie „Kopia zapasowa” lub polecenie „Eksportuj zakładki do pliku HTML”. Dalej postępować analogicznie z przeglądarki Internet Explorer.
6
W przeglądarce Mozilla Firefox przenieść Zakładki na inny komputer można również za pomocą dodatek Xmarks. Ustaw go w przeglądarkę, wybierz w menu „Narzędzia” opcję „Synchronizuj” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Użytkownik otrzymuje kod-klucz, za pomocą którego można uzyskać dostęp do swoich zakładek z innego komputera.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.