Jak odpisać oprogramowanie

Przedsiębiorstwa w trakcie swojej działalności korzystają z różnych programów. W związku z tym występuje konieczność prowadzenia ewidencji tych kosztów. Przy tym procedura redukcji programów komputerowych zależy od tego, jakie prawa do nich zostały uzyskane organizacją: wyłączne lub niewyłączne.

Jak odpisać oprogramowanie

Instrukcja

1
Odbija oprogramowanie w składzie niematerialnych obiektów przedsiębiorstwa, jeśli występują wyłączne prawa do używania zgodnie z wymaganiami MODU 14/2007. Przy tym kolejność odbicia i obciążenia zależy od wartości zakupionego programu.
2
Спишите koszty na zakup programu o wartości do 20 tys. zł jednorazowo, otwierając debet na koncie 08 „Inwestycje w aktywa trwałe” i kredyt w koncie 60 „Rozrachunki z dostawcami” na odpowiednią kwotę. Jeśli zakupiony kilka z wartości każdego do 20 tys. zł, to zaleca się ich przeprowadzić w księgowości osobno, aby produkować jednorazowe umorzenie. W przeciwnym razie mogą wystąpić trudności w obliczaniu odpisów amortyzacyjnych.
3
Należy pamiętać wydatki na nabycie oprogramowania na дебете konta 08.5 „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z wynikiem 60. Po to zrobić, wpisz w skład wartości niematerialnych i prawnych, odzwierciedlając na дебете konto 04 „wartości Niematerialne i prawne” i kredytu bankowego 08.5. Umorzenie kosztów odbywa się za pomocą miesięcznego obliczania odpisów amortyzacyjnych, które są na konto 05 „Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych”.
4
Kup oprogramowanie z неисключительными prawami. Оприходуйте program na дебете konta 97 „Koszty przyszłych okresów” i pożyczki, konta 60. Anulowanie odbywa się W równych ratach z kredytu bankowego 97 na debet na koncie 44 „Koszty sprzedaży” lub 26 „Общехозяйственные koszty”, które odzwierciedlają cel i charakter programu komputerowego. Kwoty do odpisania są obliczane jako stosunek całkowitej wartości programu do liczby miesięcy okresu jej użytkowania.
5
Списывайте co miesiąc koszty na korzystanie z programu, w którym zainstalowane są stałe miesięczne płatności, w ramach bieżących wydatków związanych z realizacją lub produkcją.
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *