Jak obliczyć wynagrodzenie

Wielkość wynagrodzenia jest dość istotnym warunkiem w treści umowy o pracę. Z kolei wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za pracę pracownika, który musi wypłacać mu pracodawca. Przy tym wielkość wynagrodzenia zależy od kwalifikacji, jakości i złożoności poświęconego pracy.

Jak obliczyć wynagrodzenie

Instrukcja

1
Oblicz stałą część wynagrodzenia. Jej podstawową część stanowi opisu stanowiska pracy wynagrodzenia (określona kwota, która pozostaje bez zmian, za miesiąc kalendarzowy i jest naliczana pracownikowi w zależności od jego kwalifikacji, a także od stopnia trudności wykonywanej pracy). Przy tym, jeśli norma w pracy czasu nie była w pełni spełniony w miesiącu kalendarzowym (był jakiś okres czasu czasowej niezdolności do pracy), to opłata zmniejszy się proporcjonalnie do отработанному czasu. Na przykład, za 22 dni robocze w miesiącu pracownikowi wypłaca 30 000 zł, a w rzeczywistości było przepracowane dziesięć dni, a następnie wypłacie podlega: 30 000 zł/22 dni * 10 dni = 13 636,36 zł. Trochę trudniej będzie obliczyć stałą wielkość wynagrodzenia w ustalonej konkretnej stawki taryfowej. Tutaj należy zużyty liczba godzin pomnożyć przez wartość samego taryfy.
2
Wykonaj obliczenia zmiennej części wynagrodzenia, która obejmuje wszystkie działania promocyjne i świadczenia. Z kolei świadczenia reprezentują różne dopłaty za jakieś szczególne produkcyjne warunki pracy. Dane płatności przewidziane prawem Rosji i dlatego powinny być wypłacone pracownikowi obowiązkowo. Stymulowanie płatności oparte są na określoną kwotę premii nagród, które przyznawane są plus do wynagrodzenia za osiągnięcie wysokich wyników w swojej pracy i mogą pozostać w gestii pracodawcy. Ale same przesłanki do wypłaty lub pozbawienia procent premiować powinny być zamocowane w zarządzeniu lub pozycji.
3
Oblicz wielkość potrąceń z wynagrodzenia. Do tego należy odjąć od ogólnej naliczone kwoty (stałej i zmiennej części wynagrodzenia o kwotę podatku od dochodów osoby fizycznej (13%) i kwotę odliczeń, które mogą być wykonywane na podstawie specjalnego dokumentu wykonawczego.
logo
Article Categories:
Więcej

Comments are closed.