Jak obliczyć średni roczny obrót

Średni roczny obrót oznacza prędkość przejazdu środków pieniężnych przez różne etapy produkcji. Przy tym, im większa jest szybkość obrotu kapitału, tym większy zysk otrzyma firma.

Jak obliczyć średni roczny obrót

Instrukcja

1
Oblicz obrót handlowy aktywów, a następnie czas trwania jednego obrotu. Z kolei, aby policzyć obroty aktywów, należy podzielić wartość przychodów na kwotę rocznej wartości aktywów: Cobb = W/A, gdzie A – wskaźnik rocznej wartości aktywów (suma całego kapitału);W – wartość przychodów za analizowany okres (np. rok).Otrzymana wartość pokaże, jaka ilość obrotów wytwarzają środki zainwestowane w aktywa (majątek) przedsiębiorstwa za rok. Przy wzroście wartości tego wskaźnika zwiększa się aktywność spółki.
2
Podziel czas, w badanym okresie wskaźnik rotacji aktywów, w ten sposób można określić czas trwania jednego obrotu. Przy tej kalkulacji należy wziąć pod uwagę, że im mniejsza jest kwota tej wartości, tym lepiej dla firmy.
3
Oblicz współczynnik zamrożenia aktywów, uczestniczących w obrocie. Jest on równy średniej sumy wszystkich aktywów obrotowych w okresie objętym, podzielony na wskaźnik przychodów organizacji. Współczynnik ten będzie w stanie pokazać, jaka kwota środków obrotowych została wykorzystana na jeden złotych realizowanego towaru.
4
Określ czas trwania jednego cyklu operacyjnego. Jest on równy czas trwania obrotu materiałów i surowców + czas trwania obrotu całej wyrobów gotowych + obrót w toku produkcji + czas trwania obrotu kwoty należności. Taki wynik należy liczyć kilku okresów. W tym przypadku, jeśli zostanie zauważony jego wzrost, to będzie można mówić o pogorszeniu się sytuacji w firmie w zakresie jej działalności gospodarczej. Przy tym możliwe jest spowolnienie rotacji kapitału.
5
Znajdź długość jednego finansowego cyklu. Do tego odjąć od długości cyklu operacyjnego czas trwania jednego obrotu zobowiązania. Z kolei, im mniejszą wartością będzie mieć ten wskaźnik, tym większa aktywność organizacji.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.