Jak obliczyć masę atomu substancji

Chemia — nauka ścisła, więc podczas mieszania różnych substancji prostu trzeba znać ich wyraźne proporcje. Do tego trzeba umieć znaleźć masę substancji. Można to zrobić na różne sposoby, w zależności od tego, jakie wartości są wam znane.

Jak obliczyć masę atomu substancji

Instrukcja

1
W przypadku znanych wartości objętości i gęstości istniejącej substancji skorzystaj najprostszym sposobem na znalezienie masy — pomnóż ilość substancji na jego gęstość (m(x) = V*p).
2
Jeśli znane są wartości masy molowe substancji i jego ilość, należy zastosować do określenia masy substancji inną formułę, mnożąc wartość ilości substancji na jego молярную masę (m(x) = n*M). Jeśli ilość substancji nieznany, ale podana liczba cząsteczek w nim, to użyj liczba Avogadro. Znajdź liczbę substancji, podzielenie liczby cząsteczek substancji (N) liczba Avogadro (NA=6,022х1023): n=N/NA, i podstawiając do wzoru powyżej.
3
Aby znaleźć молярную masę skomplikowanych substancji, złóż masy atomowe wszystkich prostych substancji wchodzących w jego skład. Masy atomowe weź z tablicy Mendelejewa w opisach poszczególnych elementów (dla wygody zaokrąglij jego masy atomowe do pierwszej cyfry po przecinku). Następnie należy postępować w formule, po wprowadzeniu tam wartość masy molowe. Nie zapomnij o indeksów: jaki jest indeks elementu w wzoru chemicznego (czyli ile atomów w materii), o tyle trzeba pomnożyć masę atomową.
4
Jeśli mamy do czynienia z roztworem, i znana jest udział masowy odpowiedniej substancji, w celu określenia masy tej substancji należy pomnożyć ułamek masowy substancji do masy całego roztworu i podzielić wynik na 100% ( m(x) = w*m/100%).
5
Ułóż równanie reakcji substancji, z niego oblicz ilość otrzymanego lub wydającego substancji, a następnie otrzymaną liczbę substancji ustawić w ten ci formułę.
6
Zastosuj formułę wyjścia produktu: wyjście=mr*100%/m(x). Wtedy, w zależności od masy, którą należy obliczyć, znaleźć mp lub m. Jeśli wyjście produktu nie podano, można wziąć go na 100% (w rzeczywistych procesach niezwykle rzadko).
7
Oblicz masę z równania Mendelejewa-Клайперона dla gazów: PV=m(x)RT/M, jeśli w warunku zadania podane są objętość i ciśnienie.
Porada
Oznaczenia wielkości w podanych formułach:
m(x) – masa substancji (obliczona),
mp – masa uzyskana w rzeczywistym procesie,
V – objętość substancji,
p – gęstość substancji,
P – ciśnienie,
n – ilość substancji,
M – masa molowa substancji,
w – udział masowy substancji,
N – liczba cząsteczek,
NA – liczba Avogadro
T – temperatura w Kelwinach.

Dane zadania pisz krótko, z podaniem formuł za pomocą literowych i liczbowych oznaczeń.

Uważnie sprawdzaj stan i dane w zadaniu może być podane równanie reakcji.

logo
Article Categories:
Nauki przyrodnicze

Comments are closed.