Jak obliczyć brutto netto

Waga każdego towaru lub przesyłki dzieli się na czyste waga – netto i jego ciężar tary. Gdy towar znajduje się w opakowaniu, waga nazywa brutto. Określenie wagi netto od brutto jest bardzo ważne, gdyż pozwoli obliczyć prawidłową wartość towaru, cenę lub określić dochody netto.

Jak obliczyć brutto netto

Trzeba

  • waga.

Instrukcja

1
W ekonomii i logistyki w celu określenia wagi towaru stosuje się dwa terminy: „masa brutto” i „waga netto”. Pierwszy z nich oznacza coś, nieoczyszczone od dodatków. To może być waga towaru z opakowaniem lub dochód, bez odliczenia kosztów i podatków. Drugie pojęcie – „waga netto” – антипод „brutto” i oznacza czysty waga towaru bez opakowania lub cenę, po potrąceniu kosztów.
2
Aby dowiedzieć się waga netto towaru, zważ go bez zawijania tary. Jeśli towaru w obecności nie, ale podana waga brutto i waga opakowania, odejmij od pierwszego drugie. To będzie waga netto.
3
Waga netto jakiegokolwiek ładunku można określić na specjalnych wagach, które automatycznie go obliczyć. Do tego na nich, należy rozważyć najpierw opakowanie, a potem opakowanie wraz z towarem. Po tej wagi sami zrozumieją masa netto ładunku.
4
Dla ustalenia dochodu netto policz wszystkie koszty, które zostały zostały wykorzystane na produkcję i sprzedaż czegokolwiek. A następnie odjąć od uzyskanego dochodu kwotę kosztów.
5
Podczas obliczania cła waga netto towaru ustala się w każdym kraju inaczej. W niektórych krajach, w tym i w naszej, w ciężar netto obejmuje opakowanie, które jest nierozerwalnie związane z ładunku do momentu jego użycia. Jeśli liczysz na pobieranie cła, dowiedz się z wyprzedzeniem o warunkach technicznych, a także o zasadach obliczania i sprawdzania wagi transportowanego towaru. Po ważenia, należy wykupić wszystkie wyniki udokumentowane.
6
Definicja masy netto towaru, opierając się tylko na informacji na temat brutto ciężkiej i ciężkiej tary w towarzyszących towar dokumentach, jest niemożliwe ze względu metodycznych wskazówek.
7
Czasami zdarza się, że waga opakowania towaru w dużej mierze przekracza czysty waga samego towaru. Na przykład, w przypadku przewozu sprzętu high-tech lub kosztownych leków.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.