Jak dodać kolumny do tabeli programu Word

W tej chwili najbardziej wygodnym edytorem tekstu z możliwością tworzenia tabel jest program MS Word z pakietu Microsoft Office. Z jej pomocą można utworzyć tabelę absolutnie dowolnej wielkości z pewnej liczby wierszy i kolumn.

Jak dodać kolumny do tabeli programu Word

Trzeba

  • Oprogramowanie Microsoft Office Word.

Instrukcja

1
Do utworzenia tabeli, należy utworzyć nowy dokument lub otworzyć już istniejący. Nowy plik jest tworzony automatycznie po uruchomieniu programu. Aby to zrobić, kliknij menu „Start”, rozwiń pozycję „Wszystkie programy” i znajdź skrót do programu w sterowniku Microsoft Office. Również okno edytora można uruchomić za pomocą skrótu, który znajduje się na pulpicie lub pasku szybkiego uruchamiania aplikacji.
2
W głównym oknie programu zacznij wypełniać nowy dokument. Jeśli przed tobą nie pojawił się biały arkusz i w tytule nie pojawia się napis „Dokument 1”, naciśnij przycisk top menu „Plik” i wybierz „Utwórz”.
3
Aby otworzyć wcześniej utworzonego i zapisanego pliku należy rozwinąć menu „Plik” i wybrać opcję „Otwórz”. W wyświetlonym oknie wprowadź ścieżkę do pliku, przewiń do niego i naciśnij klawisz Enter.
4
W otwartym dokumencie należy umieścić kursor w miejscu, od którego chcesz rozpocząć tabeli. W niektórych przypadkach należy oddzielić tekst i tabelę. Do tego ustawić kursor na koniec tekstu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
5
Na standardowym pasku narzędzi znajduje się przycisk „Dodaj tabelę” i kliknij ją. Jeśli nie odprowadzać mysz po naciśnięciu tego przycisku, pojawi się swoisty miniaturowy układ strony. Tutaj można określić przybliżoną liczbę wierszy i kolumn przyszłej tabeli.
6
Przesuń kursor w dół i w prawo, wybierając odpowiednią ilość komórek w tabeli. Na ostatnim z wybranych komórek, kliknij lewym przyciskiem myszy. W utworzonej tabeli wypełnij puste pola. Jeśli popełnisz błąd z ilością kolumn lub wierszy, ich zawsze można dodać lub usunąć.
7
Aby dodać kolumny skorzystaj z górnego menu „Tabela”. Wybierz opcję „Dodaj”, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na wierszu „Kolumny po prawej stronie”. Proszę zwrócić uwagę na tabelę, ilość kolumn wzrosła o jedną jednostkę. Aby dodać więcej kolumn, skorzystaj z tej opcji kilka razy.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.