Jak znaleźć siłę prądu

Natężenie prądu – jest to wielkość fizyczna, która pokazuje to, jaki jest ładunek elektryczny q przeszedł przez eksplorator za okres t. W zależności od tego, jak komponuje łańcuch, istnieją dwie metody obliczania natężenia prądu (oznaczoną symbolem „I”, wyraża się w amperach(A)). Wszystkie te metody pochodzą z prawa Ohma, który otrzymuje brzmienie: „Natężenie prądu w jednorodnego odcinku obwodu jest wprost proporcjonalna do napięcia, załączonego do fazy, i odwrotnie proporcjonalna do oporu elektrycznego tego odcinka.”

Jak znaleźć siłę prądu

Trzeba

  • Czas działania prądu w obwodzie, napięcie wewnętrzne i zewnętrzne oporu, a także wartość электродвижущей siły w tym przypadku.

Instrukcja

1
Natężenie prądu dla pojedynczego odcinka obwodu elektrycznego jest zdefiniowany jako
I = U/R, gdzie
U – napięcie prądu w obwodzie;
R – opór przewodnika.
2
Jeśli chcesz ocenia siłę prądu dla pełnego łańcucha, to można to zrobić za pomocą następującego wzoru:
I = E/(R+r), gdzie
E – rozmiar электродвижущей siły;
R – zewnętrzny opór;
r – opór wewnętrzny.
Należy zwrócić uwagę
Oprócz teoretycznych sposobów, istnieje praktyczny sposób pomiaru natężenia prądu. Do tego stosuje się urządzenie „amperomierz”.

logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.