Jak zacząć pisać referat

Referat jest krótkim przeglądem jednego lub kilku obszernych naukowych, politycznych lub ekonomicznych pracy. W procesie streszczenia są używane do sprawdzania tego, jak uważnie i dobrze student zapoznał się z zalecaną literaturą. W produkcji streszczenia przygotowują dla kierownika z tym, aby zaoszczędził swój czas na czytaniu pierwotnego, ale był na bieżąco z nowych publikacji.

Jak zacząć pisać referat

Instrukcja

1
Przed tym jak pisać referat, student musi uzyskać motyw na wydziale lub określić samodzielnie. Sekretarza-референту, która będzie przygotowywać raport dla kierownika, należy wyjaśnić u niego lista tych, które są praktyczne zainteresowanie. Ponieważ obecnie praktycznie wszystkie nowe publikacje ułożone w sieci internet, wyszukiwanie niezbędnych do referatu źródeł wykonać za pomocą jednej z popularnych wyszukiwarek.
2
Aby ułatwić wyszukiwanie, tworzenie listy słów kluczowych, na które należy pisać referat. Słowa te będą wykorzystywane przez system jako zapytań. Z listy znalezionych stron przejrzyj i wybierz te artykuły i publikacje, które pasują do tematu referatu. Posortuj je według daty publikacji, z tym, że mają określoną ważność.
3
Przeczytaj wszystkie wybrane literaturę, przeanalizuj każdą publikację, zaznacz i kliknij w poszczególne pliki te podstawowe akapity i myśli, które zawiera każdy artykuł. Napisz krótkie wnioski dla studiującej monografii, artykule.
4
Zacząć pisać referat trzeba od sporządzenia planu. Stwórz własny plan i dostosowywać go w miarę studiowania literatury i jej analizy. Po tym, jak przyjmie ostateczny wygląd, zacznij sam pisać tekst referatu. Aktów normatywnych, regulujących treść referatu nie, ale jego struktura powinna być standardowym.
5
Referat musi zawierać stronę tytułową, spis treści, wstęp, główna część, wnioski i listy używanej literatury. Na początku napisz wstęp, w którym zaznacz i opisz podstawowe zadania nauki tego tematu, jej aktualność i nowości. Ocenić stopień oświetlenia w literaturze badanych zagadnień, głębokość ich rozwoju, zainteresowanie, które są z punktu widzenia praktycznego zastosowania. Z wprowadzenia do każdego czytelnika powinno być jasne, dlaczego piszesz ten referat, na ile jest on przydatny.
6
Po wprowadzeniu przejdź bezpośrednio do napisania tekstu referatu. Użyj w nim próbki z badanego literatury, które zrobiłeś wcześniej.
logo
Kategoria:
Szkoły

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.