Jak wystawić rachunek osoby fizycznej

Za każdym razem, kiedy przyjeżdżają na zakupy do sklepu, sprzedawca wystawia ci rachunek za towary, czyli daje zwykły paragon z kasy fiskalnej. Płatność w tym przypadku odbywa się w gotówce. Jak poprawnie wykonać rachunku osoby fizycznej w innych przypadkach?

Jak wystawić rachunek osoby fizycznej

Instrukcja

1
Zwróćcie nabywcy – osoby fizycznej dowód zakupu (paragon lub inny dokument ustalonej formie, jeśli wdrożenie towary za gotówkę. W tym przypadku, będzie zwolnione od wystawienia faktury vat.
2
Pamiętaj, jeśli wdrożenie towary osobom fizycznym przelewem, nie trzeba wypełniać towarowo-transportowe podpisem na formularzu LP-12, ponieważ formularz ten wypełnia się tylko do wydawania majątku materiału osobom trzecim (SP i prawnych).
3
Podpisz umowę z klientem – osobą fizyczną. Wprowadź w nim terminy i sposób dostawy towarów (wykonanych usług, prac i płatności. Osoba fizyczna, odłożyć pieniądze na konto organizacji, powinno się będzie określić w rachunku płatniczego numer umowy.
4
Zamów fakturę w jednym egzemplarzu. Wprowadź w nim:- numer i datę wystawienia;- Imię, nazwisko, adres i NIP nabywcy;- nazwę, adres i NIP instytucji;- nazwa towaru (opis świadczonych usług wykonanych prac) oraz ich jednostek miar (sztuki, zegarki itp.); – ilość (objętość) dostarczonych towarów (wykonanych usług, robót), zgodnie z przyjętymi miarami;- cena (opłata) za jedną jednostkę na podstawie umowy, bez uwzględnienia podatku (w przypadku, jeśli wdrożenie towar w państwowym cenach regulowanych, z uwzględnieniem podatku vat);- wartość towarów (służby, pracy) za cały zakres bez podatku;- stawkę podatkową;- całkowitą kwotę podatku, obliczonego zgodnie z zastosowanej stawki podatkowej;- koszt całej ilości towarów (usług, pracy) z uwzględnieniem kwoty podatku;- kraj pochodzenia towarów.
5
Jeśli nie posiadasz więcej informacji o kupujących – osób fizycznych, umieścić w odpowiednich polach wyboru faktury „kreski”. W każdym razie, tak jak osoba fizyczna nie jest płatnikiem VAT, drugi egzemplarz tego dokumentu można zgłaszać nie trzeba. Zarejestruj wystawionej faktury w dzienniku ewidencji danych towarów (usług, prac) na koniec okresu rozliczeniowego, a także w książce sprzedaży.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.