Jak wypełnić rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy – jest to dokument, w którym zawarte są wszystkie dane o spółce, uchwytach akcji, kategoriach, dywidendach i dokumentach, potwierdzających dokonanie transakcji papierami wartościowymi.

Jak wypełnić rejestr akcjonariuszy

Instrukcja

1
Spółki akcyjne z liczbą uczestników mniej niż 50 osób prowadzą rejestr akcjonariuszy samodzielnie. Przy liczbie uczestników ponad 50 akcjonariuszy sprawy dotyczące prowadzenia rejestru przekazywane są do organizacji, która ma licencję.
2
Rejestr akcjonariuszy zawiera informacje o spółce, wysokości kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, dane o wszystkich osobach, które są wartościami nominalnymi posiadaczami akcji lub ich właścicielami. Również w nim gromadzone są informacje o odkupionych przez towarzystwo promocji (ilość, cena i kategorii); dane o wypłacie dywidendy; dane potwierdzające transakcje akcjami dokumentów.
3
Spółka akcyjna ma obowiązek otworzyć każdemu akcjonariuszowi lub znamionowej posiadaczowi akcji konto w rejestrze, przeprowadzać wszelkie operacje związane z akcjami tylko w ich imieniu, zapewnić dostęp do rejestru akcjonariuszy, zmiany i uzupełnienia, wydawania wyciągów i wykonywać inne czynności, związane z prowadzeniem rejestru.
4
Możesz prowadzić rejestr na papierze lub w formie elektronicznej. W papierowej wersji jest oryginałem i musi być podpisany przez przewodniczącego rady dyrektorów i głównego księgowego, certyfikat nadrukiem.
5
Wszystkie wpisy o zmianach są zapisywane w rejestrze w ciągu 3 dni na żądanie akcjonariusza lub nominalnego posiadacza akcji. Wszelkie oznaczenia, dokonywane są na podstawie dokumentów. Mogą to być umowy zastawu lub kupna-sprzedaży akcji, przekładniowe rozporządzenia, akty prawne.
Należy zwrócić uwagę
Wyciągi z rejestru są wydawane na żądanie akcjonariusza po przedstawieniu im pisemnego wniosku. Wypis wydawany jest tylko w tym akcji, właścicielem których jest udziałowcem.

Porada
Wszystkie osoby, które są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, mają obowiązek informować społeczeństwo o zmianie swoich danych.

logo
Article Categories:
Budżetowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *