Jak wyłączyć przewijanie

Przewijanie jest niezbędna do tego, aby poruszać się po dokumencie lub stronie internetowej, w tych przypadkach, gdy ich wielkość nie jest ograniczona do wielkości ekranu. Istnieje przewijanie w pionie i poziomie. Jeśli wyłączyć przewijanie w pełni przeglądać zasoby stanie się niemożliwe.

Jak wyłączyć przewijanie

Instrukcja

1
Przewijanie – parametr konfigurowalny. Podstawowe ustawienia są konfigurowane za pomocą funkcji „Mysz”, działają dla wszystkich aplikacji, a sposób przewijania można ustawić i anulować za pomocą przeglądarki. Ostatnie ustawienia będą obowiązywać podczas pracy w sieci internet.
2
Aby wyłączyć płynne przewijanie podczas przeglądania zasobów internetu, uruchom przeglądarkę i wybierz w menu „Narzędzia” opcję „Ustawienia”. Dla programu Internet Explorer menu „Narzędzia”, polecenie „opcje internetowe”. Jeśli menu nie pojawi się, kliknij na górze lub na dole panelu w oknie przeglądarki i zaznacz markerem w menu kontekstowym opcję „Pasek menu” lub „Pasek menu”.
3
Po tym, jak otworzy się okno „Ustawienia”, wybierz w nim zakładkę „Zaawansowane” i zrób aktywny w sekcji „Ogólne”. W grupie „Przeglądanie” zdejmij znacznik z pola „Użyj płynnego przewijania” i kliknij na przycisk OK.
4
Aby wyłączyć automatyczne przewijanie zdejmij znacznik z pola „Użyj automatycznego przewijania”. Dla programu Internet Explorer – do poruszania się po liście dostępnych ustawień za pomocą paska przewijania, aż znajdziesz żądaną pozycje.
5
Dla ustawień ogólnych przewijania skontaktuj się z komponentu „Mysz”. Aby to zrobić, należy wywołać „Panel sterowania” w menu „Start”. W kategorii „Drukarki i inny sprzęt” kliknij ikonę „Mysz”.
6
W wyświetlonym oknie „Właściwości: Mysz” przejdź na kartę „Kółko” i ustaw przewijanie zgodnie ze swoimi wymaganiami. Znacznik ustawiony w polu „Ekran” będzie przesunąć obraz na monitorze na odległość, która jest równa wysokości ekranu.
7
Jeśli dla ciebie ten parametr jest zbyt duży, należy ustawić znacznik w polu „Na określoną liczbę wierszy” i wpisz odpowiednią wartość za pomocą klawiatury lub przycisków strzałek. Wartość „zero” nie można ustawić. Zastosuj nowe ustawienia i zamknij okno.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.