Jak ustalić координационное liczba

Координационное liczba charakteryzuje, z iloma cząsteczkami jest związana ten, czy inny atom (jon) w cząsteczce substancji. Samo pojęcie „координационное liczba” powstało w miarę rozwoju sekcji chemii, badał kompleksowe połączenia, z których wiele ma bardzo złożony skład. Potrzebna wskaźnik, wyraźnie wskazuje, jaka ilość cząstek są w wewnętrzną („koordynacji”) zakres kompleksowego substancji. Jak ustalić координационное liczba?

Jak ustalić координационное liczba

Instrukcja

1
Przede wszystkim, zrób dokładną formułę substancji. Weźmy na przykład dobrze znany z kursu szkolnego chemii żółtą krwi sól. Jej formuła K3[Fe(CN)6]. Jak координационное liczba jonów żelaza w tym połączeniu? Z formuły łatwo można zrozumieć, że w pierwszej kolejności żelaza jest związane z cyjanu-jonami СN-dlatego go координационное liczba jest równa 6.
2
Pojęcie „координационное liczba” jest używane nie tylko w chemii związków kompleksowych, ale i w krystalografii. Przyjrzyjmy się jeszcze bardziej znane ci kucharską mol – chlorek sodu. Jego formuła NaCl. Pozornie łatwiejsze do nikąd – координационное liczba i sodu i chloru wynosi 1. Ale nie wyciągać pochopnych wniosków.
3
Pamiętajmy, że przecież w normalnym, stałym stanie chlorek sodu ma sześcienny krystaliczną kratkę. W jej węzłach na przemian przeplatają się jony chloru i sodu, związane z „sąsiadami”. A ile takich „sąsiadów” u każdego jonu? Nietrudno policzyć, że ich 6. (Cztery na „poziomie”, dwa w „pionie”). Okazuje: координационное liczba i sodu i chloru w tej materii jest równa 6.
4
A jak być, na przykład, z najbardziej znanym szlachetnego kamienia – diament? Jakie координационное liczba ma węgiel, wchodzący w jego skład? Pamiętaj, że diament jest węgiel krystaliczną kratkę tzw. „tetragonalnych” formy. Każdy atom węgla jest związany w nią z czterema innymi atomami, dlatego координационное liczba jest równa 4.
5
Gdzie stosuje się pojęcie „liczby koordynacyjnej”? Można go użyć przy opisie chemicznych właściwości ciekłych i amorficznej substancji, w tych przypadkach, gdy rzeczywista liczba wiązań chemicznych centralnego atomu nie zgadza się z jego валентностью. Rozważmy, na przykład, powszechnie stosowane połączenie – kwas azotowy. Jej wzór empiryczny HNO3, i z niej wynika, że valence azotu wyraźnie więcej niż 3.
6
Pisząc samym formalnie formułę, zobaczysz, że atom azotu jest związana tylko z trzema tlenowe atomami, stąd jego координационное liczba równa się 3.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.