Jak ustalić biegunowość kondensatora elektrolitycznego

Kondensator elektrolityczny jest niezwykłym elementem elektronicznym, łącząc w sobie właściwości pasywnego elementu półprzewodnikowego urządzenia. W przeciwieństwie do zwykłego kondensatora, jest on elementem polar.

Jak ustalić biegunowość kondensatora elektrolitycznego

Instrukcja

1
U kondensatorów elektrolitycznych produkcji krajowej, wnioski których znajdują się promieniowo lub osiowo, w celu określenia polaryzacji znajdź znak plus znajdujący się na obudowie. Jeden z wniosków, bliżej której się znajduje, jest pozytywny. W podobny sposób oznakowane i niektóre stare kondensatory produkcji czeskiej.
2
Kondensatory coaxial konstrukcji, których obudowa jest przeznaczony do połączenia z podwozia; zwykle są przeznaczone do stosowania w filtrach anodowanego napięcia urządzeń, wykonanych na lampach. Ponieważ jest ono pozytywne, minusowa обкладка u nich w większości przypadków wyhodowana na korpus, a zero – centralny kontakt. Ale od tej reguły mogą być wyjątki, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, poszukaj na obudowie przyrządu oznaczenie (symbol plus lub minus) albo, w przypadku braku takiego, sprawdź polaryzację w sposób opisany poniżej.
3
Szczególny przypadek występuje przy sprawdzaniu kondensatorów elektrolitycznych typu K-50-16. Taki przyrząd ma plastikowe dno, a oznaczenie polaryzacji umieszczony bezpośrednio na nim. Czasami znaki minusa i plusa są w taki sposób, że wnioski przechodzą przez ich centra.
4
Skraplacz starszego typu TO непосвященный może brać za dioda. Zazwyczaj polaryzacja na jego obudowie podana w sposób opisany w kroku 1. W przypadku braku oznakowania należy pamiętać, że wniosek znajduje się z boku wgniecenia obudowy, jest podłączony do pozytywnej обкладке. W żadnym wypadku nie należy demontować takie kondensatory polimerowe – zawierają trujące substancje!
5
Polaryzacja nowoczesnych kondensatorów elektrolitycznych importowanej produkcji, niezależnie od ich konstrukcji, zdefiniować na pasku obok ujemny wnioskiem. Ona naniesiona kolorem kontrastowym do koloru obudowy, i jest przerywany, czyli jak bym składa się z wad.
6
Do określenia polaryzacji kondensatora, nie ma oznakowania, zbierz łańcuch składający się ze źródła napięcia stałego w kilku woltów, rezystora na jeden килоом i микроамперметра, połączonych szeregowo. Całkowicie rozładować urządzenie, a następnie włącz w ten łańcuch. Po pełnym naładowaniu przeczytaj stan urządzenia. Następnie odłącz kondensator od łańcucha, ponownie całkowicie rozładuj, włącz w obwód, poczekaj na pełnym naładowaniu i zapoznaj się nowe dowody. Porównać je z poprzednimi. Po podłączeniu do prawidłowej polaryzacji wyciek znacznie mniej.
Należy zwrócić uwagę
Całkowicie rozładować kondensator przed sprawdzeniem i dotykając jego wniosków. Podczas montażu lub naprawie konstrukcji zawsze instaluj urządzenie tylko w prawidłowej polaryzacji, w przeciwnym razie możliwy jest jej podział.

logo
Article Categories:
Nauki przyrodnicze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *