Jak skonfigurować dns internet

DNS oznacza „serwer nazw domen”. Konfiguracja tego serwera wymaga przemyślanych działań, ponieważ błędy lub nieścisłości mogą doprowadzić do tego, że konfigurowalny strona w sieci staje się niedostępna. Konfiguracji podlegają rekordów A, CNAME, itp.

Jak skonfigurować dns internet

Instrukcja

1
Dostęp do ustawień DNS można uzyskać w odpowiednim menu panelu zarządzania hostingiem. Zazwyczaj funkcja ta nosi nazwę DNS Menu lub nawet po prostu „Konfiguracja DNS”. Tabela hostów i odpowiednich rekordów DNS należy zawiera pola „Nazwa hosta” i „Typ rekordu”. W przypadku dokonania zapisu należy pamiętać, że nazwa hosta może być napisany w całości z obowiązkowym punktem na końcu (primer.mysate.ru.) lub po prostu w postaci subdomeny (pimer) bez punktu. Oba warianty są dopuszczalne.
2
W następującym po imieniu polu należy wybrać typ rekordu. Różne typy rekordów są używane w zależności od celu. Typ rekordu A reguluje ustalenie zgodności między nazwą hosta, znajdującym się w domenie, i odpowiednio do niego adresem IP. Na przykład, aby nazwa mycomp.mydomain.com wskazywało na domowy komputer z IP 192.167.0.3, trzeba wprowadzić zapis w polu „Nazwa hosta” mycomputer.yourdomain.com., w „Typ rekordu” A, „adres IP” 192.167.0.3 odpowiednio. Przy czym punkt po nazwie hosta obowiązkowe, a po adresie IP nie potrzebuje.
3
Typ rekordu CNAME (Canonical Name), co oznacza „rekord nazwy kanonicznej”, pozwala przypisać hosta pseudonim lub pseudonim. Wpis newname.mysate.ru. CNAME sate.ru. w przypadku sate.ru. A 192.168.0.1 należy rozumieć tak: pseudonim newname.mysate.ru daje możliwość dostępu do domeny sate.ru. na adres aliasu, czyli newname.mysate.ru. W ten sposób można stworzyć pseudonim w postaci nazwy domeny trzeciego poziomu, np. www.mysate.ru dla witryny, znajduje się na google.com. Domeny mysate.ru musi być „zaparkowany” na jakimś serwerze. W tym celu wygodnie jest skorzystać z serwerami rejestratora, które zazwyczaj są dostępne za darmo.
Porada
Przed przystąpieniem do konfiguracji DNS, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i zaleceniami na stronie internetowej operatora.

logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.