Jak przetłumaczyć kosztorysu w cenach bieżących

Kosztorys – jest to dokument finansowy, w którym opisano absolutnie wszystkie koszty środków finansowych, które są potrzebne do wykonywania określonych prac. Najczęściej kosztorysy są obliczane w branży budowlanej – przed przystąpieniem do budowy, wykonawca określa z góry koszt całego procesu budowy budynku.

Jak przetłumaczyć kosztorysu w cenach bieżących

Instrukcja

1
W dokumencie tym szczegółowo określone wszystkie rodzaje niezbędnych prac, podczas każdego etapu budowy, dokonuje obliczeń potrzebnych materiałów budowlanych. Jednak kosztorys jest dokumentem, który zawiera dość ogólne liczby, które zawsze są korygowane w trakcie budowy. W praktyce, gdy poziom cen materiałów i kosztów realizacji poszczególnych prac stale rośnie, konieczne jest przeliczenie kosztów ocenach w prawdziwych inwestycji finansowych, na podstawie zmiany ich poziomu w tej chwili.
2
Przeliczenie kosztów można produkować 3 podstawowymi metodami. Базисно-indeksowy metoda – jest głównym, jego istota polega na przeprowadzeniu obliczeń, opierając się na podstawowych cenach (ceny na 01.01.2006 r) z wykorzystaniem istniejących lub przewidywanych wskaźników wzrostu cen w obszarze budowy. Przeliczanie finansowania na wszystkie rodzaje prac z kosztorysu w prawdziwe ceny odbywa się według specjalnie powstających przeliczania indeksów, które opracowywane są raz na kwartał i są zatwierdzane przez poszczególne rozkazy. Pełna lista indeksów przeliczania, opracowanych na różne materiały, konstrukcje można zapoznać się na stronie internetowej ministerstwa rozwoju regionalnego federacji ROSYJSKIEJ.
3
Zasobów metoda polega na użyciu istniejących w danym momencie cen do ilości wszystkich możliwych zasobów budowlanych – paliwa, kosztów pracy, maszyn, itp. – zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w dokumentacji kosztorysowej.
4
Trzecią metodą jest ресурсно-indeksu, który zawiera elementy rachunkowości jak zgodnie z zasobów metody, jak i pomocą przy obliczaniu утверждаемые indeksy kosztów na materiały budowlane i robocizna.
5
Dla ułatwienia pracy z przeliczeń cen istnieją specjalne programy komputerowe. Są one zazwyczaj mogą produkować przeliczenie kosztorysu z podstawowych kosztów budowy, zawartych w zatwierdzonej Kolekcji bazowych cen na poszczególne rodzaje prac budowlanych, który został wprowadzony na rynek w 2006 roku, w cenach bieżących za pomocą norm, zgodnie z obowiązującymi w momencie przeliczania indeksów. Przetwarzanie danych w programie odbywa się w trybie automatycznym – po konwersji do pracy z danymi można przenieść otrzymane obliczenia w programie MS Word lub Excel .
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.