Jak przetłumaczyć a.e.m w kg

W atomowych jednostkach (w skrócie – a.e.m.) wyrażają wiele małych ze znanych naturalnych – cząstek elementarnych, atomów i cząsteczek. Wartość liczbowa tej wartości wiele razy zmieniało się od momentu pierwszego sformułowania jego fizycznego sensu anglikiem Johnem Дальтоном w 1803 roku, a ostatnia jej wyjaśnienie zostało zrobione w 2010 roku. Ta jednostka nie wchodzi do systemu SI, dlatego czasami trzeba liczyć atomowe jednostki w kilogramów.

Jak przetłumaczyć a.e.m w kg

Instrukcja

1
W celu możliwie dokładnego tłumaczenia a.e.m. w kilogramów należałoby stosować współczynnik 1,660538921(73), pomnożone przez 10 do -27 stopni. To właśnie ta część od jednego kilograma odpowiada jednej atomowej jednostki masy według ostatniego wyjaśnienia międzynarodowy Komitet danych dla nauki i techniki (CODATA). Jednak jest to liczba niewymierna, to nie ma dokładnej wartości – z powyższego współczynnika można zobaczyć, że jest to liczba dziesiętna, w której bez końca powtarza się wartość 73. Jeśli tłumaczenie a.e.m. w kilogramów – część teoretyczna zadania, to w jej rozwiązaniu, oczywiście, należy prowadzić to znaczenie, ale używać go w praktycznych obliczeniach nie można.
2
Zaokrąglij jego współczynnik z pierwszego kroku do zadowalającego określonego stopnia dokładności ilości miejsc po przecinku, a następnie pomnożyć wynik przez określoną liczbę atomowych jednostek masy. Do otrzymanej wielkości dopisać mnożenie przez 10??? albo przenieś dziesiętny przecinek na 27 pozycji w lewo – będzie to równowartość określonej liczby a.e.m. w kilogramach.
3
Produkować operację mnożenia z poprzedniego kroku w umyśle dość trudne, więc trzeba korzystać z kalkulatora. Może to być aplikacja, która w najczęściej używanym dziś w systemie operacyjnym Windows można uruchomić z menu głównego. Aby to zrobić, kliknij na przycisk „Start”, a następnie na napis „Wszystkie programy”. Link „Kalkulator” znajdziesz w dziale „Akcesoria”.
4
Można to zrobić bez kalkulatora, jeśli ma dostęp do internetu. Przejdź na stronę wyszukiwarki Google i zamiast monitu wpisz odpowiednie działanie matematyczne. Na przykład, aby dowiedzieć się waga w kilogramach 371 jednostki masy atomowej wpisz 371*1,660538921*10^(-27). Wyszukiwarka oblicza wynik i wyświetla na stronie: 371 * 1,660538921 * (10^(-27)) = 6,1605994 ? 10???.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.