Jak odpisać odroczonego podatku dochodowego aktywa

W trakcie działalności organizacji, a mianowicie w prowadzeniu rachunkowości, może wystąpić taka sytuacja: przy uznawaniu przychodów i kosztów kwoty rachunkowości różnią się od podatku. To może wystąpić w trakcie stosowania różnych metod amortyzacji. Występuje tzw. odroczony aktywo podatkowe (ONA), który powstaje z powodu ujemnych tymczasowych różnic. Księgowy powinien odpisać ten JEST w выбытии obiektu.

Jak odpisać odroczonego podatku dochodowego aktywa

Instrukcja

1
Aby uzyskać informacje na temat ruchu i obecności odroczonego aktywa podatkowego, otwórz kartę konta 09, to właśnie tutaj znajdują się wszystkie informacje. Przy tworzeniu вычитаемой różnica czasowa pomnożyć ją na zakład od podatku dochodowego. Różnica może być w przypadku amortyzacji, w przypadku nienależnie zapłaconej kwoty podatku, po uznaniu komercyjnych wydatków w kosztach zrealizowanego produktu, a w innych przypadkach.
2
Na przykład, organizacja zakupiła komputer za 35400 zł, w tym VAT 5400. Po jakimś czasie postanowiono sprzedać urządzenia biurowe za 236000 zł, w tym VAT 3600 rubli. Kwota amortyzacji w rachunkowości wynosiła 8000 zł, a w administracji – 7020 zł. Вычитаемая tymczasowa różnica wyniesie 980 zł, a odroczony aktywo podatkowe – 980*24%/100=235 rubli.
3
W rachunkowości odbija się to w następujący sposób: Д62 К91 subkonto „Inne dochody” – 23600 rubli – odzwierciedlenie przychody netto ze sprzedaży komputera;Д91 subkonto „Pozostałe koszty” К68 – 3600 pln – pobierana kwota VAT;Д01 subkonto К01 subkonto „Zbycie SYSTEMU” – 30000 pln – suma wartości początkowej komputera przypisany do konta „Zbycie”;Д02 К01 – – 8000 pln – pobrana kwota amortyzacji według danych księgowych;Д91 subkonto „Pozostałe koszty” К01 – pobierana wartość rezydualna SYSTEMU;Д99 К09 – 235 pln – spłacamy kwota odroczonego zobowiązania podatkowego;Д68 К99 – 235 pln – wykazana kwota stałego zobowiązania podatkowego.
4
Uzyskane stałą różnicę użytkownik nie może używać dla celów podatkowych. JEST uznawane w tym okresie rozliczeniowym, w którym są one realizowane przez organizację. W rachunkowości bilansie takie tymczasowe różnicy powinny odbijać się w wierszu 145 w dziale „aktywa trwałe”.
Porada
Przy realizacji operacji z wpłat podatkowych aktywów użyj MODU 18/02.

logo
Article Categories:
Podatki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *