Jak obliczyć opór przewodu

Opór przewodu pokazuje to, jak on uniemożliwia przepuszczanie prądu elektrycznego. Zmierz go za pomocą testera, переключенного w tryb pracy омметра. Jeśli nie ma takiej możliwości, można obliczyć na wiele sposobów.

Jak obliczyć opór przewodu

Trzeba

  • – tester;
  • – linijka lub ruletka;
  • – kalkulator.

Instrukcja

1
Zmierzyć oporność przewodów. Do tego do jego końców podłączyć tester, który jest zawarty w tryb pracy омметра. Na ekranie urządzenia pojawi się opór elektryczny przewodu w Omach lub wielokrotności im wielkościach, w zależności od ustawień urządzenia. Przewód powinien być odłączony od źródła prądu.
2
Oblicz opór przy pomocy testera, który działa w trybie amperomierza i woltomierza. Jeśli przewód jest działką obwodu elektrycznego, podłącz ją do źródła prądu. Do końców drutu równolegle podłączyć tester, który jest zawarty w tryb woltomierza. Zmierz spadek napięcia na przewodzie w woltach.
3
Przełączyć miernik w tryb pracy amperomierza i włączyć go w obwód szeregowo. Uzyskaj wartość prądu w obwodzie w amperach. Wykorzystując stosunek pozyskane z prawa Ohma, znajdź opór elektryczny przewodnika. Do tego podzielić wartość napięcia U na siłę prądu I, R=U/I.
4
Przykład. Pomiary wykazały, że przy spadku napięcia na przewodniku 24 v, natężenie prądu wynosi 1,2 A. Określ jego opór. Znajdź stosunek napięcia do prądu R=24/1,2=20 Ohm.
5
Znajdź opór kabla, bez konieczności podłączania go do źródła prądu. Dowiedz się, z jakiego materiału wykonany jest przewód. W specjalistycznej tabeli znajdź opór właściwy tego materiału w Ohm•mm2/m.
6
Oblicz przekrój przewodu, jeśli nie zostało określone na początku. Do tego czyści go od izolacji, jeśli jest on odizolowany, i zmierz średnicę rdzenia w mm. Określ jej promień, podzielenie średnica na liczbę 2. Określ przekrój przewodu, mnożąc liczbę ??3,14 przez kwadrat promienia żyły.
7
Za pomocą linijki lub taśmy zmierzyć długość przewodu w metrach. Oblicz opór przewodu, mnożąc opór właściwy materiału ? na długości przewodnika l. Podziel się wynik na jego przekrój S, R=?•l/S.
8
Przykład. Znajdź opór drutu miedzianego o średnicy 0,4 mm długości 100 m. opór właściwy miedzi wynosi 0,0175 Ohm•mm2/m. Promień przewodu wynosi 0,4/2=0,2 mm Przekrój S=3,14•0,2?=0,1256 mm?. Oblicz opór według wzoru R=0,0175•100/0,1256?14 Ohm.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.