Jak naprawić Windows firewall

Zapora systemu Windows – połączenie sprzętu i oprogramowania, który chroni system przed nieautoryzowanym dostępem z globalnej lub lokalnej sieci. To zwiększa bezpieczeństwo komputera, blokowanie „nieoczekiwane żądania”. Jeśli wyłączyłeś zaporę, aby go przywrócić, należy wykonać kilka czynności.

Jak naprawić Windows firewall

Instrukcja

1
Zaloguj się na konto „Administrator”. Otwórz „Panel sterowania” poprzez przycisk „Start”. W kategorii „Sieć i internet” kliknij ikonę „Zapora systemu Windows” lub wybierz zadanie „Zmiana ustawień zapory systemu Windows”.
2
W wyświetlonym oknie przejdź na zakładkę „Ogólne” i ustaw znacznik w polu „Włącz (zalecane)”. W tej grupie oferuje opcję „Nie zezwalaj na wyjątki”. Gdy jego pole jest zaznaczone markerem, zapora blokuje wszystkie nieuprawnione wnioski na podłączenie do komputera, w tym usługi zawarte w zakładce „Wykluczenia”, a także wnioski o dostęp do udostępnionych drukarek i urządzeń sieciowych. Po włączeniu zapory i instalacji dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk OK, okno dialogowe zostanie automatycznie zamknięte.
3
Czasami zdarza się, że system operacyjny nie może uruchomić usługi zapora. Dzieje się tak w przypadkach, gdy uszkodzony plik SharedAccess.reg. Aby rozwiązać ten problem, można przejść na kilka sposobów.
4
Wywołaj funkcję Setup API InstallHinfSection. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Start” i wybierz w menu polecenie „Uruchom”. W pustym polu wyświetlonego okna wpisz bez zbędnych drukowanych znaków polecenie cmd i kliknij przycisk OK lub naciśnij klawisz Enter. W nowym oknie wpisz polecenie Rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %windir%inf
etrass.inf, naciśnij klawisz Enter, a następnie ponownie uruchom komputer.
5
Po ponownym uruchomieniu ponownie wywołaj okno „Uruchom” i powtórz polecenie cmd. W wierszu polecenia wpisz: Netsh firewall reset i zatwierdzić polecenie klawiszem Enter. Ponownie wywołaj okno „Uruchom” i wpisz firewall.cpl. Po tym włącz zaporę systemu Windows tak, jak jest to opisane w pierwszych dwóch kroków.
6
Drugi sposób wymaga zmiany zapisów w edytorze rejestru. Wprowadzać żadnych zmian w rejestrze należy bardzo ostrożnie, jeśli nie jesteś pewien, co zrobić, lepiej po prostu ponownie zainstalować system operacyjny. Zazwyczaj pomaga ponowna instalacja z pełnym formatowaniem dysku twardego. Instalacja systemu na istniejącej czasami nie przynosi pożądanego rezultatu.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.