Jak napisać charakterystykę завучу

Administrator – zastępca dyrektora szkoły dydaktyczno-wychowawczej. On tak samo jak i wszyscy nauczyciele, przechodzi certyfikację. W tym i podobnych przypadkach może być konieczne charakterystyka, którą, jak zwykle, musi napisać dyrektor szkoły. Tekst cechy napisane w dowolnej formie, ale z zachowaniem ogólnych zasad projektowania i prezentacji informacji.

Jak napisać charakterystykę завучу

Instrukcja

1
Na stronie tytułowej w środku napisz tytuł w kilku zdaniach, który zacznij od słowa „Charakterystyka”. Następnie wprowadź tytuł pracy, nazwę i numer szkoły, imię i nazwisko, imię i imię ojca dyrektora szkoły.
2
W prawym górnym rogu należy podać ogólne informacje: rok urodzenia, narodowość, ogólny staż pracy pedagogiem, staż pracy kierowniczej, posiadane wyróżnienia i nagrody.
3
W анкетной części charakterystyki, która pisze się na jej początku, napisz o tym, jaką uczelnię i w którym roku ukończył pedagog. Wprowadź staż pracy w danej szkole. Wymień zajmowane przez nauczyciela w czasie, gdy pracował w tej szkole. Proszę wymienić szkolenia, dodatkowe wykształcenie pedagogiem za ten okres. Zaznacz metodyczne umiejętności, kompetencje dyrektora szkoły w zakresie pedagogiki i psychologii nauczania i wychowania dzieci.
4
Opowiedz mi o tej pracy, którą administrator prowadzi w szkole, o programach, które są osadzone im, o korzystaniu z nowoczesnych pedagogicznych technik i technologii. Wymień zasługi dyrektora szkoły, jego inicjatywy i stopień ich wcielenie w życie.
5
Odbija się w charakterystyce, w jaki sposób zastępca w edukacyjnej części współdziała z zespołem pedagogicznym szkoły, który metodyczne pomocy okazuje się nauczycielom, jak ta praca indywidualna. Zaznacz, jeśli to jest rozwój zawodowy młodych nauczycieli, którzy są zobowiązani do завучу.
6
Opisz, jak szef nauczyciel pracuje z uczniami i jak dobrze zna ich rodziny, warunków życia, relacji z rodzicami. Jeśli on bezpośrednio prowadzi pracę z rodzicami uczniów, przyciąga ich do współpracy ze szkołą, do udziału w rozwiązywaniu szkolnych problemów, na pewno odbija się to w charakterystyce.
7
Napisz o charakterze komunikacji dyrektora szkoły z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami – jak on zrównoważony w komunikacji, czy może znaleźć wspólny język, przekazywać swoje myśli, dążyć do wzajemnego zrozumienia. Należy określić stosunek otoczenia do tego członka kadry nauczycielskiej, czy cieszy się on autorytetem i szacunkiem.
8
Zrób wnioski na temat pracy zastępcy w edukacyjnej części, napisz o tym, na ile jest on zgodny z zajmowanego stanowiska. Podpisz charakterystykę dyrektorem szkoły i zapewnij jego podpis, pieczęć.
logo
Kategoria:
Szkoły

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.