Jak złożyć kapitał macierzyński

Aby szybko i bez zbędnej biurokracji dostać nagrodę certyfikat kapitału macierzyńskiego, warto wcześniej zapoznać się z listą wymaganych dokumentów i kolejności czynności w jego projektowania. Poniżej znajduje się wszystkie niezbędne informacje na ten temat.

Jak złożyć kapitał macierzyński

Instrukcja

1
Pod pojęciem „kapitał macierzyński” oficjalnie oznacza prawo do otrzymania specjalnego zabezpieczenia certyfikatu na kwotę około 365 000 p. w chwili urodzenia w rodzinie drugiego lub więcej dzieci, ale nie więcej niż jeden raz. Przewiduje taka możliwość na podstawie ustawy Federalnej nr 256 FZ, która weszła w życie 1-go stycznia 2007 roku.Aby szybko i bez zbędnej biurokracji których możecie następnie zmienić kapitał macierzyński, należy uzyskać w Urzędzie prawidłowo wystawione świadectwo urodzenia (albo o oficjalnej adopcji) dziecka z obowiązkowym podaniem jego obywatelstwa.
2
Z tym dokumentem, a także z własnym paszportem, w którym musi być oznaczenie, potwierdzające „rodzicielstwo” (tj. w kolumnie „dzieci” muszą być wykonane dwa lub więcej dzieci), a także z adnotacją o Rosyjskim obywatelstwie, zgłosić się do najbliższego oddziału funduszu Emerytalnego. Wcześniej należy usunąć dwie kopie z dokumentów, które trzeba będzie dołożyć do oryginałów w chwili składania. Może być również wymagane posiadanie świadectwa o zawarciu lub rozwiązaniu małżeństwa i jego dwóch kopii.
3
Wypełnić wniosek ustalonego wzorca na kapitał macierzyński i zdać go, przedstawiając pakiet niezbędnych dokumentów, nie zapominając przy tym dostać się w ręce pokwitowaniem ich odbioru od osoby odpowiedzialnej.
4
Nie później niż 45 dni kalendarzowych otrzymywać powiadomienia od EMERYTALNEGO. Przyjść do biura osobiście i tam ostatecznie których możecie następnie zmienić kapitał macierzyński, mając na ręce odpowiedni cenny certyfikat. Jeśli po upływie tego terminu powiadomienia nie trafi, to obywatel ma prawo domagać się go samodzielnie.
Porada
Należy pamiętać, że realnie zacząć używać kapitał macierzyński można dopiero po upływie co najmniej 2 lata i 6 miesięcy po oficjalnej rejestracji, datę urodzenia dziecka. A dostać go można nie tylko matka, ale i ojciec urodzonych lub przyjętych dzieci w przypadku śmierci jej tego lub innych okoliczności, pociąga za sobą utratę z jej strony praw rodzicielskich.

logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.