Jak zapłacić mandat za przekroczenie

Jeśli za przekroczenie prędkości was zatrzymał pracownik POLICJI, on pociągnie cię do odpowiedzialności administracyjnej, za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Zostanie wypisany protokół-umowa o administracyjne i przypisana kwota grzywny. Ten mandat należy obowiązkowo wpłacić w ciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu inspektora POLICJI.

Jak zapłacić mandat za przekroczenie

Trzeba

  • – protokół-paragon za przekroczenie, выписанная inspektora POLICJI.

Instrukcja

1
Przyjdź do najbliższego oddziału Banku i oddać kasy protokół-odbioru, wypisany ci pracownikiem POLICJI. Zapłacić określoną kwotę za nią. Następnie kasjer wykona wszystkie niezbędne czynności i daje na ręce квиток o zapłatę. Jeśli nie żadna zapłaty grzywny w ciągu 30 dni, to zostanie oskarżony o jeszcze jedno wykroczenie administracyjne za opóźnienia w płatności. Ta sprawa może zostać przekazana do sądu. I potem już przez sąd, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w podwójnym rozmiarze. Także sąd może nakazać aresztowanie na okres do piętnastu dni.
2
Dokonując płatności wypisanego mandatu przez elektroniczne terminale Banku. Opłaty można dokonać gotówką lub za pomocą karty kredytowej banku Visa lub Master Card, jeśli nie chcesz stać długo w kolejce do kasy. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem terminala w następujący sposób: w oknie menu wpisać dokładne dane, które podane są w protokole.
3
Sprawdź dokładnie wszystkie dane do wpłaty w wypełnionych wierszach menu, przy nie prawidłowym wprowadzeniu danych twoje pieniądze nie będą mogli zapisać się na konto. Jeśli podczas wprowadzania jakieś pytania, możesz zwrócić się o pomoc do pracownika Banku, który ci wszystko dokładnie wyjaśni. Można również dokonać płatności kary za przekroczenie bezpośrednio na stanowiskach POLICJI w wyspecjalizowanych terminalach.
4
Skieruj wcześniej zrobioną kopię wydanej ci pokwitowania listem poleconym na posterunek POLICJI. Należy zwrócić uwagę, że pismo należy skierować bezpośrednio do tego inspektorowi, który wypisał ci mandat. Dane inspektora i adres oddziału POLICJI powinny być napisane w protokole-wpływy.
5
Nie zapomnij podać na kopii paragonu artykuł kodeksu postępowania administracyjnego i dane uchwały. Oryginał выписанной ci paragonu należy wozić ze sobą w samochodzie w ciągu roku od dnia zapłaty tej kary, aby uniknąć problemów i nieporozumień przy spotkaniu na drogach z inspektorami POLICJI.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.