Jak wypłacić dywidendy założyciela w 2017 roku

Na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa za rok na zgromadzeniu akcjonariuszy podejmuje decyzję o wypłacie dywidendy. Rachunkowość, podatki i opisywanie szczegółów tej operacji zależy od tego, kto jest założycielem i jakimi kwotami zysków zatrzymanych ma organizacja.

Jak wypłacić dywidendy założyciela

Instrukcja

1
Sporządź roczny bilans i przesuń kwoty zysku netto przedsiębiorstwa za dany okres rozliczeniowy. Zbierz walne zgromadzenie akcjonariuszy przedsiębiorstwa, na którym podejmowana jest decyzja o wypłacie dywidendy założycielami. Na tej podstawie sporządza się protokół zgromadzenia i ukazuje się rozkaz o podziale zysku netto. Tę operację należy odzwierciedlenia w rachunkowości odpisy odpowiedniej kwoty z rachunku 99 „Zysków i strat” na kredyt subkonto 94.1 „Zysk podlega podziałowi”.
2
Pamiętaj, że wypłata dywidendy może nastąpić tylko po spełnieniu szeregu warunków. Kapitał zakładowy musi być w pełni opłacony, przedsiębiorstwo nie posiada oznak upadłości i podział zysków nie doprowadzi do niego, a także wartość aktywów netto powinna być mniejsza niż kwoty funduszu rezerwowego lub kapitału zakładowego. Wymagania te są określone w art. 29 ustawy nr 14-FZ.
3
Oblicz wielkość dywidendy proporcjonalnie do udziałów należących do założycielami. Odbija naliczanie danych kwot w rachunkowości. Jeśli twórca jest osobą prawną lub osobą fizyczną, nie pracującym w przedsiębiorstwie, to otwiera się debet na koncie 84.1 i kredyt w rachunku 75.2 „Obliczenia dochodu z założycielami. Dla założycieli, którzy pracują w organizacji, obliczenia prowadzone są dla kredytu w rachunku 70 „Rozrachunki z pracownikami”.
4
Spłacisz dywidendy założycielami. Z osobami prawnymi obliczenia dokonywane są za pośrednictwem przelewu środków pieniężnych z rachunku bieżącego. Przy tym należy otworzyć kredyt w rachunku 51 „rachunek bankowy” i debet na koncie 75.2 na odpowiednią kwotę. Dla osób fizycznych dywidendy są wypłacane z kasy z wystawianiem eksploatacyjnego kasy zlecenia, dlatego w бухучете operacja wpływa na kredycie konto 50 „Kasa”.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.