Jak uzyskać zezwolenie na zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Obecnie w związku z możliwością swobodnego wjazdu i wyjazdu obywateli poza granicami kraju, zwiększenie migracji ludności wzrosła liczba małżeństw rosyjskich obywateli z cudzoziemcami. Aby zawrzeć go, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Jak uzyskać zezwolenie na zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Instrukcja

1
Na początek skontaktuj się z wnioskiem o rejestracji małżeństwa w URZĘDZIE stanu cywilnego w kraju, w którym będzie zawierane małżeństwo. Będziesz mieć zebrać niezbędne dokumenty zgodnie z lokalnymi przepisami. Zazwyczaj jest standard we wszystkich krajach i obejmuje: paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość; zaświadczenie o tym, że nie jesteś w związku małżeńskim (lub zaświadczenie o rozwód); zgodę rodziców na wyjazd za granicę (w przypadku osób poniżej 21. roku życia). Dowiedz się, jakie dodatkowe dokumenty wymaga podać konkretny kraj.
2
Należy pamiętać, że w niektórych krajach do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem wymagane jest pozwolenie konsulatu. Aby to zrobić, należy mieć na rękach „małżeństwa zaproszenie” (wiza pana młodego/panny młodej), sporządzone na terytorium kraju swojego przyszłego małżonka. Jeśli takiego dokumentu cudzoziemiec nie ma, to małżeństwo może być uznane za niezgodne z prawem w kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec. Za namową stron małżeństwo nadal rejestrują z dopiskiem, że panna młoda i pan młody zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami.
3
Skontaktuj się z Ministerstwem tego organu, który wydał ten lub inny dokument, aby umieścić na oryginał apostille (tj. legalizacji). Po tym dokumenty należy zapewnić pieczęcią kraju, w którym ma zamiar zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem.
4
Poznaj specjalne zakazujące warunki zawarcia małżeństwa w kraju, którego obywatelem jest przyszły małżonek. Na przykład, jeśli twoja druga połowa – poddany Grecji, to należy pamiętać, że w tym kraju pracowników służb specjalnych i policji kategorycznie zabrania zawarcia małżeństwa z obcokrajowcami. Dla obywateli Niemiec należy uzyskać w organach wewnętrznych „Zezwolenie na rejestrację małżeństwa za granicą”, który potwierdza brak okoliczności uniemożliwiających małżeństwa.
logo
Article Categories:
Życie rodzinne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *