Jak uruchomić grę z parametrem соnsоle 1 w wierszu polecenia

Niektóre programy komputerowe, po określeniu w wierszu polecenia dodatkowych parametrów otwierają przed użytkownikiem funkcje niedostępne poprzez wbudowane menu. Po uruchomieniu programu w sposób tradycyjny – za pomocą myszy – wprowadzanie takich ustawień nie jest możliwa.

Jak uruchomić grę z parametrem соnsоle 1 w wierszu polecenia

Instrukcja

1
Przesuń strzałkę do skrótu, którym można normalnie uruchomić grę lub inny program z pulpitu. Kliknij prawym przyciskiem myszy, po czym z menu kontekstowego wybierz polecenie „Właściwości”. Wśród innych danych, zobaczysz i pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego, który jest związany ten skrót.
2
Otwórz okno wiersza polecenia. Do tego w systemie Linux uruchom jakiegoś terminala xterm, Konsole, itp., a w Windows – tzw. Sesję MS-DOS. Wpisz polecenie:cd pełna ścieżka do pliku, gdzie jest pełna ścieżka do pliku – cały wiersz, oprócz samej nazwy pliku wykonywalnego. Jeśli chcesz sprawdzić, czy zawartość folderu, wpisz w systemie Linux polecenie ls, a w Windows – dir.
3
Następnie wpisz команду:имяфайла.ехе ключиНапример:имяфайла.ехе console 1Учтите, że w Linux wykonywalne pliki nie mają rozszerzeń.
4
Aby korzystać z wiersza poleceń było wygodniej, skorzystaj tzw. menadżerem plików. W Linux on zazwyczaj już jest – to Midnight Commander. W Windows sam będę musiał go umieścić, na przykład, Far Manager.
5
Uruchamiając menedżer plików, przejdź do folderu, w którym znajduje się plik wykonywalny za pomocą klawiszy strzałek i naciśnij klawisz „Enter”. Przesuń kursor do pliku wykonywalnego, a następnie, w zależności od tego, w jakim z menedżerów plików pracujesz, należy nacisnąć „Alt”+”Enter”, lub „Ctrl”+”Enter”. Nazwa pliku jest automatycznie введется w wiersz polecenia, a po nim automatycznie pojawi się spacja. Teraz wpisz po niego klucz (np. console 1) i naciśnij „Enter”.
6
Jeśli używasz do uruchamiania gier w systemie operacyjnym DOS, to najprawdopodobniej ten lub inny menedżer plików masz już zainstalowany (na przykład, DOS Navigator), i do uruchamiania plików wykonywalnych używasz właśnie im. Wtedy też przejdź do folderu z grą, przesuń kursor do pliku wykonywalnego, i zamiast „Enter”, naciśnij „Ctrl”+”Enter”. Wprowadź klucz, a następnie naciśnij przycisk Enter. Gry dla DOS wykorzystują inne klucze, na przykład, jeden z kluczy do gry Wolfenstein 3D wygląda так:wolf3d.exe -goobers
logo
Article Categories:
Fan club

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *