Jak określić koszt produkcji

Pytanie ustalenia kosztów produkcji – fundament każdego biznesu. Od tego obliczenia zależą od wielkości kapitału początkowego, a także poziom konkurencyjności firmy. W związku z tym mniejsze koszty, tym więcej korytarz, w którym można określić cenę, i tym wyższy zysk.

Jak określić koszt produkcji

Instrukcja

1
Cena produktu końcowego składa się ze zmiennych, stałych kosztów. Przy tym trzeba dobrze rozłożyć koszty produkcji według rodzajów produktów i obliczyć, ile przedsiębiorstwo jest w stanie z powodzeniem realizować. Im większa pojemność, tym niższe koszty, ponieważ wielkość kosztów stałych nie zmienia. Ale ważne jest, aby nie przejść punkt nadprodukcji, aby produkty nie залеживалась, zwiększając koszty przechowywania.
2
Definicja zmiennych затратК zmienne to te wartości, których wysokość ulega zmianie w przypadku zmiany wielkości produkcji. Przede wszystkim są to materiały, akord płace. W zmienne koszty mogą również obejmować koszty transportu, spożywane w procesie produkcji energii elektrycznej, paliwa i tak dalej.
3
Definicja stałych затратПостоянные koszty nie zmieniają się proporcjonalnie do ilości wydanych produktów. Należą do nich wynagrodzenie kadry kierowniczej, czynsz, amortyzację środków trwałych i wyposażenia, kosztów handlowych. Jeśli produkcja wymaga rozszerzenia, to podczas wprowadzania nowych mocy produkcyjnych rosną i koszty stałe.
4
Rozkład stałych затратЕсли przedsiębiorstwo produkuje tylko jeden rodzaj produktów, to tu i rozprowadzać będzie nic – wszystkie koszty muszą inwestować w jego cenę. Ale jeśli wybór jest szeroki, to trzeba zastosować jedną z następujących metod:- uzdatnianemu czasu w zegarze;- produkcyjno na placu;W czasie pracy urządzenia.Jako przykład załóżmy, że cykl produkcyjny produktu I trwa 3 godziny, a produkt B – 4 godziny. Odpowiednio, jeśli liczby A i B są równe, to A trzeba zaliczyć 3/7 wielkości kosztów stałych, a w B – 4/7.
5
Obliczanie ilości wytwarzanych продукцииКак już wspomniano, im większa ilość wyprodukowanego towaru, tym niższy udział kosztów stałych w nim. Oprócz popytu i mocy produkcyjnych restrykcyjne czynnikami może być również dostępność materiałów, finansów, zasobów ludzkich. Znaleźć optymalną wielkość produkcji, można rozłożyć koszty stałe i obliczyć dokładny koszt jednostkowy produktu.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.