Jak odwołać się od areszt na majątek

Zajęcie to ostateczny i najbardziej przeważajacym sposób, w jaki sądowymi, policją jako środki do zapewnienia wykonania decyzji o wypłacenie kar, podatków, należności. Oznacza to ograniczenie w prawach majątkowych obywateli, za wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby, i sugeruje, że ten majątek nie może być założony do wynajęcia, sprzedane, daruje itp.

Jak odwołać się od areszt na majątek

Instrukcja

1
Aby uniknąć aresztowania na nieruchomości, z wyprzedzeniem otrzymywać wszystkie niezbędne informacje o przebiegu procesu. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, являйтесь na wezwanie komornika, spróbuj nawiązać z nim pełne zaufania relacje, wyraź swoją chęć współpracy, w żadnym wypadku nie ukrywała i nie odwrócić się od komunikacji.
2
Zwrócić się do sądu o odroczenie wykonania wyroku. Jeśli masz odpowiednie podstawy sąd udzieli raty spłaty wierzytelności wynikających z deklarowanym i ustalonym harmonogramem. Wszystkie strony w większości przypadków zainteresowani obejść się bez zajęciu nieruchomości.
3
Majątku dłużnika, bezpośrednio zaangażowana w działalności produkcyjnej, nie są ekspertami, to prowadzi do zatrzymania pracy przedsiębiorstwa lub osoby. Masz prawo wskazywać przedmioty i obiekty, na które w pierwszej kolejności opiera się nałożyć areszt.
4
Z odpowiednim wyprzedzeniem należy przekazać kilka własności na podstawie umowy osobom trzecim. Areszt nałożony tylko na przedmioty, znajdujące się w posiadaniu dłużnika. Podaj karze porcie północnym dokumenty, wskazujące na przynależność tej nieruchomości osobom trzecim.
5
Upadłość – ostateczność uniknąć przymusowej zajęcia majątku dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości areszt na majątek jest usuwany.
6
Zgodnie z prawem następujące własności nie może być sporządzone na windykacji należności: lokal mieszkalny, jeżeli jest ono jedyne u dłużnika; ziemia, na której znajduje się lokal; żywność; narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonywania działalności zawodowej dłużnika; przedmioty domowego wnętrza. Dłużnik może zaskarżyć czynności komornika, a on ma prawo jednocześnie zwrócić się z wnioskiem o zawieszenie postępowania sądowego.
logo
Kategoria:
Prawo cywilne

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.